Nieuwste publicaties

In deze rubriek bieden wij de lezer chronologisch een keuze aan relevante publicaties/media in de sfeer van het natuurrijke tuinieren, uitgesplitst in vier categorieen: boeken/brochures, artikelen, dvd's en websites. We hebben ons beperkt tot (heem)tuinliteratuur (aanleg en beheer).
Dus:
• geen flora- en fauna determinatieboeken, hoe belangrijk ook,
• geen specifieke literatuur over biotoopbeheer,
• geen vegetatiekundige achtergrondinformatie,
• geen – hoe informatief en mooi ook – catalogi en brochures van kwekers en tuinprojecten.
 

Hiervoor kunt u bv. raadplegen:

 

Hieronder staan de 5-6 meest "Actuele publicaties".

In de rubriek "Artikelen" vindt u uitsluitend artikelen uit andere vak- en dagbladen in de sfeer van het natuurrijke tuinieren en artikelen over Stichting Oase en haar activiteiten.

Artikelen die verschenen zijn in Oase vindt u in de rubriek tijdschrift Oase.

Kijk hier voor publicaties over Springzaadthema's.

In het winkeltje kunt u een aantal 1e en 2e hands boeken bestellen. Das Naturgartenbaubuch nachhaltig denken, planen, bauen
Das Naturgartenbaubuch, deel I en II, ISBN978-3-9818573-1-3, Naturgarten Verlag, Ottenhofen, 2017, bestellingen via de boekshop www.reinhard-witt.de. Prijs: per deel 54,95; beide delen samen 99,50.

Het nieuwe Naturgartenbaubuch (de naam dekt de lading niet werkelijk, het is veel meer) is niet een flink boek zoals Reinhard Witt’s ‘klassieker’ met dezelfde titel uit 2003; 14 jaar later heeft Reinhard in zijn intensieve leven natuurlijk meer dan twee keer zoveel kennis en ervaring opgedaan en dus verwerkt in twee lijvige boeken van elk 2 kg(!) zwaar, formaat A-4 aan de ruime kant, elk 408 blz. dik en in totaal 2.825 foto’s rijk! Al ben je niet gefixeerd op cijfertjes, de boeken van Reinhard Witt verleiden je er gewoon toe…


Genoeg verwondering, zur Sache: Deel 1 van de beide boeken begint met een introductie in het thema natuurtuinieren, met hoofdstukken over ontwerpen, de bodem, bouwmaterialen en afrondend een inleiding in de vegetatietechniek. Hierop volgen dan de ‘bouwwerken’: wegen/paden en ‘droge muren’ nog in deel I. Aanleg, werktechnieken en de hele bandbreedte aan mogelijke projecten worden vanaf dit moment en in alle volgende hoofdstukken met series van foto’s en korte beeldteksten uitgelegd. Mooi, leerzaam en herkenbaar zijn hierbij de vele, vele tijdreeksen over jaren in beeld, maar ook bv. foto’s van “voor en na de behandeling”. Uiteraard schuwt Reinhard ook niet de (zelf)kritiek. Of minder geslaagde voorbeelden nou iedere keer met een stop-verkeersteken veroordeeld moeten worden…

Deel II gaat dan verder met de hoofdstukken amfitheaters/arena’s, schanskorven, trappen, vele vormen van water, dak- en gevelbegroeiing, houten speelaanleidingen en vele, vele andere speelnatuur elementen. Na nog een hoofdstuk over werktechnieken en gereedschappen  volgt afrondend een hoofdstuk met 39 voorbeeldprojecten in het Duitstalige gebied resp. in Nederland en België. Divers wat de locaties betreft en vooral kleurrijk. Een ruimere Fundgrube aan beelden en ideeën over natuurrijke tuinen en parken incl. speelnatuur in de hele bandbreedte zal de lezer nergens anders gebundeld kunnen vinden.

De beide boeken zijn alleen al als unieke fotobron, met zijn vele (proces)beelden van de hele waaier aan natuurtuin locaties een echte aanrader. Reinhard’s teksten zijn vergelijkbaar divers, dwars en kleurrijk als zijn (bouw)werken maar zijn zeker geen lichte kost. Het diepste laagje van al zijn discussies met zich zelf en de lezer in de voetnoten vooral (!) is voor zover ik weet buiten de literatuur ongekend. Grenzeloos, geen uitgever van non-fictie zou dit ooit toestaan. En daarom geeft Reinhard Witt zijn boeken sinds jaren ook zelf uit…