Winkeltje

Zonde, al die boeken die wij nog in onze brandkast hebben staan: vrij recente vakliteratuur en tuinbellettrie, maar ook een metertje klassiekers uit ondermeer de natuurrijke tuinliteratuur.

U kunt neuzen onder 'boeken' (nieuw, onbeduimd) en 'antiquariaat' (deels second hand, deels ongelezen, maar wel meestal 'uit de vorige eeuw') en wellicht iets vinden voor u zelf of als bijzonder cadeautje voor anderen. Want veel van de boeken die wij aanbieden, zult u niet gauw ergens anders tegenkomen. Veel plezier!

 

De genoemde prijzen zijn excl. verzendkosten.

 

Mocht u boeken -weinig tot onbeschadigd- in dezelfde sfeer en thematiek kwijt willen/cadeau willen doen aan Stichting Oase, neem dan even contact op met info@stichtingoase.nl. Kunnen wij ons antiquariaatje in stand houden.

 

Meer Springzaadpublicaties vindt u in het winkeltje van de Springzaadwebsite 

BOEKEN

x

Warmoezerij

Hein Koningen en Johan Heirman. Uitgave Anoda Publishers i.s.m. Stichting Oase, Velp 2016. ISBN 978 94 91899 01 0. De auteurs, beiden met een lange staat van dienst in het groen, doken samen in de geschiedenis van planten die in het verleden gegeten werden en vaak weer in de vergetelheid raakten als er nieuwe, smakelijker alternatieven beschikbaar kwamen. Van een 18-tal bekende en minder bekende planten wordt de geschiedenis beschreven, vaak met fraaie citaten en afbeeldingen uit historische Cruydt-Boecken. Daarnaast informatie over het huidige voorkomen en teeltaanwijzingen voor degene die deze vergeten groenten in eigen tuin wil kweken. Dit is een bundeling van artikelen die eerder in het tijdschrift Oase verschenen. Prijs 9,95. 


x

De Ecologische Siertuin

John Rigaux - Rosette Van Cauteren, VELT, B.; ISBN 90-800626-3-4

Een klassieker (1e druk 1992) onder de tuinboeken op het raakvlak van natuurrijke tuinen en ecologische siertuinen. Onmisbare schakel voor tuinontwerpers en hoveniers uit zowel de 'strenge' natuurtuinrichting als ook de gangbare horticultuur. Prijs: € 30,75


x

Natur für jeden Garten - 10 Schritte zum Natur-Erlebnis-Garten

Eigen uitgave (2e oplage) van de auteur Dr. Reinhard Witt, Naturgarten Verlag Ottenhofen, 2015. Een prachtig naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is natuurrijk tuinieren (zie ook rubriek publicaties en de recensie in Oase, lente 2014). 475 blz., zeer rijk geïllustreerd, 24,95 euro (excl. verzendkosten). 

 


x

Nachhaltige Pflanzungen und Ansaaten

Reinhard Witt, Naturgarten Verlag, Ottenhofen, 2006, ISBN3-00-017707-8. Een 'heerlijk' boek voor wie werkelijk bijna alles wil weten over geschikte groeiplaatsen, zaaien en aanplanten van talloze soorten eenjarigen, tweejarigen, vaste planten, heesters, struiken en bomen, dynamiek, grenzen, verspreiding/successie, beheer... van wilde, inheemse planten. Prijs: 43,- euro

 

, inheemse planten. Prijs: 48,-- euro. 


x

Das Naturgarten-Baubuch

Fritz Hilgenstock / Reinhard Witt, Verlag Callwey, Munchen, 2004, ISBN 3-7667-1542-9.

Rijk geillustreerd, praktijk georienteerd boek (kloek, groot formaat, 215 blz.) dat het hele proces van planning, ontwerp, realisatie en gebruik/beheer gefundeerd beschrijft. Prijs: 42,-- euro


x

Das Wildpflanzen Topfbuch

Reinhard Witt. Naturgarten Verlag, Ottenhofen, 2007. ISBN 978-3-00-021048-8. Voor iedereen die op kleinste schaal wil tuinieren, experimenteren. Een boek (2e editie) geschreven uit passie en praktijkervaring van ruim 14 jaar. Prijs: 19,95 euro 


x

De stad ontkiemt

De stad ontkiemt, de stadsboer bloeit op...
Wie zijn de stadsboeren? Wat zijn hun beweegredenen? Hoe pakken zij het aan? En vooral... hoe kun je zelf aan de slag gaan als stadsboer? Met deze vragen in haar achterhoofd ging Kim op pad en ontmoette verschillende stadsboeren. De stadsboeren vertellen vol overgave over hun manier van voedsel verbouwen in de stad. Van balkonnetje tot volkstuintje, ze laten allemaal zien met hoeveel voldoening ze de groente zaaien, verzorgen en oogsten. Verder komen verschillende organisaties aan het woord, die zich inzetten voor lokale voedsel productie en consumptie in de stad. Samen met de lokale stadsboer zorgen deze organisaties ervoor dat de stad kan ontkiemen en de stadsboer zal bloeien...

Uitgave: Kim Lagerweij, Arnhem. Rijk geïllustreerd, f.c. 112 pagina's, prijs 17,95 euro.

 


x

Vrij spel voor natuur en kinderen

Willy Leufgen en Marianne van Lier, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 2007. 251 blz., rijk geïllustreerd. ISBN 978 90 6224 470 6.

Maak kennis met de talrijke mogelijkheden om alle denkbare educatieve buitenruimten op een heel andere manier in te richten en te gebruiken dan we tot nu toe om ons heen waarnemen. Prijs: €20,-


x

Duinen en mensen Texel

Archeologie-Natuur-Historie

Rolf Roos & Nico van der Wel (red.), 2013. Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam, 169 p., ISBN 9789080815803, prijs: 29,50 euro. 

"De Texelse duinen en kwelders zijn van een betoverende schoonheid en hebben Europese allure: uitgestrekte hellingen met duinrozen, heidevelden, duinmeertjes en soms exclusief Texelse soorten. Met een zuidpunt waar de kust zich uitbreidt en nieuwe moerassen ruimte bieden aan kiekendieven en blauwborsten. Over het komen en gaan van natuur, in het ruim 100 jaar oude bos en in het open duin: meeuwen, wulpen, lepelaars en vele soorten orchideeën. Over het grondwater dat duinvalleien roze laat oplichten. En hoe de Texelse natuur steeds verandert. (...) Voor wie houdt van kernachtig en rijk beeld en een diepgaand verhaal over een landschap in ontwikkeling. Full colour, met honderden kaarten en foto's". 


x

Allemaal spelen!

De ondertitel is helder: aan de slag met natuurspeelplaatsen voor kinderen met en zonder beperking!

In dit boekje wordt aandacht gevraagd en adviezen gegeven voor speelplekken waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen.

Om beter inzicht te krijgen worden verschillende lichamelijke beperkingen, gedragsproblemen en verstandelijke beperkingen besproken. Daarbij telkens praktische tips en handreikingen om alle kinderen, binnen hun mogelijkheden, de kans te geven om ook natuurlijk te spelen.

Voor ouders, docenten, hoveniers en ontwerpers!

Uitgave: Stichting Oase, Texel. Rijk geïllustreerd, f.c., 112 pagina's.

Prijs €14,50


x

Groen speelplezier

Creatieve en praktische werkvormen in een natuurspeeltuin.

Een boekje vol speelse activiteiten in, om en met de natuur op je speeltuin. Bedoeld voor speeltuinvrijwilligers, begeleiders van kindergroepen, kinderwerkers, ouders, kortom: iedereen die het leuk vindt om samen met kinderen buiten te spelen en kinderen spelenderwijs meer band met de natuur wil laten ontwikkelen.
Maike Nelissen, uitgave van NUSO, Utrecht i.s.m. Stichting Oase/Springzaad, Texel, maart 2012, 90 blz., rijk geïllustreerd. Prijs: € 9,95
 


x

Met de zachte g

Willem Iven, Uitgever Stichting Oase, 2008.

Bundeling van 35 columns v.a. de lente 1997 tot en met de lente 2008 van een Brabantse rasverteller en tuinman/eco-architect in hart en nieren. Prijs: 2,50 euro
ANTIQUARIAAT

x

Heem Proef Tuin

Peter Sierksma. Uitgave Stichting Samenhang, Utrecht, 2008. Een biografische schets van het leven en werk van Peter Peels, o.m. 'vader' van de Bikkershof in Utrecht, bevlogen onderwijzer en schoolnatuurtuinpionier, imker, timmerman, permacultuur pionier, Oase-vriend van het  eerste uur. "Ik leef vanuit mijn handen", zei hij vaak, maar nooit zonder dat er een gedachte achter zat. Peter overleed 8 november 2007.

De opbrengsten van dit kleine boekje (87 blz.) komen voor de helft ten goede aan buurtnatuurtuin de Bikkershof in Utrecht. Prijs: 5,-- euro


x

Tuinen vol overvloed

Fransje de Waard, Het Spectrum, Utrecht, 1996, ISBN 90-274-4755-1

Het eerste overzichtsboek over de in de jaren '70 van de vorige eeuw uit Australie overgewaaide ideeen over permacultuur.

De nuttige adressen e.d. zijn natuurlijk niet meer betrouwbaar, maar verder lijkt dit boek wat inhoud betreft wel sprekend op de onlangs verschenen, fraaiere, geactualiseerde uitgave met dezelfde titel en auteur (zie recensies Oase 4-2011). Prijs: 9,95 euro


x

Eli Heimans In de natuur

Stichting Heimans en Thijssebibliotheek en -archief, Uitgeverij Kosmos Amsterdam/Antwerpen, 1978, 157 blz. Van 26 oktober 1902 tot 27 september 1914 verschenen er met verbazingwekkende regelmaat in De Groene (Amsterdammer) bijdragen van de Amsterdammer onderwijzer Eli Heimans, die handelden over de natuur. Aanvankelijk elke 14 dagen, al gauw zelfs elke week. Een haast ongelofelijke prestatie! Dit boekje, samengedragen door Ko Zweeres, is een indrukwekkend tijdsdocument van een van de meest bevlogen en befaamde pioniers van de Nederlandse natuurbeweging. Prijs: 9,50 euro


x

Natuurbescherming en landschapsverzorging in Nederland

Dr. Jac. P. Thijsse, Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam, 1946, 104 blz. "Laat ons vooral nooit vergeten, dat Natuur- en Landschapsbescherming geen stokpaardje is van een klein aantal hedonisten of wetenschappelijke ijveraars, maar een streven naar levensvervulling voor iedereen en in het bijzonder een redding voor allen, die geboren en getogen zijn in sombere buurten van de ouderwetsche groote steden." Zal het dan toch een beetje aan de opvolgers van Thijsse liggen (inspiratie!), dat die sombere buurten van de ouderwetse grote steden nu vaak meer natuur vertonen, dan veel (verstedelijkt) platteland??? Lees het mooie boekje, prijs: 8,-- euro


x

Een tweede jaar in Thijsse's Hof

Jac. P. Thijsse, Uitgeverij Allert de Lange, Amsterdam, 2e druk, 1946. "Nog een opmerking. Dit boekje handelt alleen over Thijsse's Hof, twee hektaren oude boschgrond en duinzand in het Bloemendaalsche Bosch. Maar het mist zijn doel, wanneer het u niet brengt naar de duinen zelve, onverschillig waar en welke, maar toch het liefst allemaal: van Cadzand tot Rottum, in de hoop, dat wat daarvan nog rest eenmaal het groote Nationale Park van Nederland zal zijn." Behalve een lichte beschadiging van de omslag een keurig oud boekje. Prijs: 11,50 euro


x

Vijftig jaar in Thijsse's Hof

Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Thijsse's Hof, 26.9.1975. Uitgeverij Thieme, Zutphen, 104 p. Prijs: 4,50 euro


x

In de duinen

E. Heimans en Jac. P. Thijsse, Uitgeverij W. Versluys, Amsterdam, 1907, 2e druk, 224 p. Goede staat, wel nieuwe kaft i.p.v. originele omslag.

"Wij hebben getracht, in dit boekje - het vijfde van de reeks "Van Vogels, Vlinders en Bloemen" - een schets te ontwerpen van de dieren- en plantenwereld onzer duinen, het geliefkoosd uitspanningsoord van duizenden Nederlanders." Prijs: 15,-- euro


x

Hei en dennen

E. Heimans en Jac. P. Thijsse, Uitgeverij W. Versluys, Amsterdam, vierde druk, 1921, 223 blz., met twee gekleurde platen en honderd andere illustraties van de schrijvers. Prijs: 11,-- euro 


x

De bloemen en haar vrienden

Dr. Jac. P. Thijsse, Uitgave Verkade's Fabrieken N.V., Zaandam, 1934, 93 blz. Met de bekende leerzame en inspirerende teksten, compleet met 140 plakplaatjes vol bloemen en insecten van Marjolein met Groote Groef-Graafbij tot Slangenkruid met Wolbij naar tekeningen van J. Voerman jr., C. en H.Rol. Prijs: 16,-- euro 


x

Eik en beuk

Jac. P. Thijsse, Uitgave van KNNV, IVN, NM en Bomenstichting i.s.m. Koninklijke Verkade NV, Zaandam, 1995, 80 blz. Het had het Verkade-album voor 1935 moeten worden. Om onduidelijke redenen is het daar nooit van gekomen. Pas begin jaren '90 werd in het Verkade-archief een stapel volgeschreven velletjes in het handschrift van Thijsse gevonden en een deel van de plaatjes van Voerman en Rol kwamen nog later boven water. 1995 werd dit boek dus eindelijk op initiatief van de Heimans en Thijsse Stichting in Amsterdam gepubliceerd. Het originele illustratiemateriaal werd aangevuld met prachtige, soms paginagrote aquarellen van Annie Meussen. Boek zo goed als nieuw, prijs: 22,90 euro. 


x

Vogelzang

Dr. Jac. P. Thijsse, manuscript daterend van 1938, uitgegeven in 1965 t.g.v. de honderdste geboortedag van Thijsse. Uitgave Konnklijke Verkade Fabrieken N.V., Zaandam, 80 blz., 64 z.w. en enkele kleurenfoto's. Prijs: 7,50 euro 


x

Onze groote rivieren

Jac. P. Thijsse, Verkade's Fabrieken N.V., Zaandam, 1938, 71 blz. 

Weer zo'n prachtig plakplaatjesalbum over de 'levensaderen van het land'. Prijs: 13,50 euro


x

Het vogeljaar

Dr. Jac. P. Thijsse, Uitgegeven door A.G. Schoonderbeek, Laren, Vijfde druk, 1942, 355 blz., met meer dan honderd z.w. foto's. Beschadigde omslag, verder nog goed leesbaar en in redelijke conditie. Prijs: 9,50 euro  


x

Natuur in de straat

"De babyboomgeneratie neemt in de komende decennia afscheid van het leven. Een sterk bij natuur en milieu betrokken deel van de Nederlandse natie is dan niet meer. Ondertussen zien we de nieuwe generaties vooral in steden opgroeien, waardoor ze met natuur en milieu niet veel binding meer hebben. Zelfs de seizoenen, die nog wel tot in de steden doordringen, ervaren zij als hinderlijk. Pollen in het voorjaar en de zomer veroorzaken allergieen; gladheid in de winter levert files op en door vallend blad in de herfst krijgen tram en trein 'vierkante wielen'', waardoor het openbaar vervoer vertraging oploopt." (Fragment tekst achterflap; de tekst in het boek en vooral de vele mooie foto's zijn gelukkig van een wat vrolijkere strekking! Laten we ons vooral uitgedaagd blijven voelen er iets positiefs tegenover te stellen). Zo goed als nieuw, prijs: 21,-- euro


x

Plantenrijk

Wim Schroevers en Jan den Hengst (foto's), Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1978, 176 blz., fraaie foto's. De ondertitel Wilde planten in hun landschap maakt de opbouw van het boek al duidelijk. Bedoeling van het boek is het "de gemiddelde lezer (ook en vooral de niet-kenner) een beeld te geven van de rijkdom aan wilde planten in Nederlanden en Vlaanderen." Geslaagd! Prijs: 7,50

 


x

EM in de praktijk

Franz-Peter Mau, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 2008, 208 blz., ISBN 978-90-6224-472-0

EM is de afkorting voor Effectieve Micro-organismen. Een praktijkboek over hoe je EM kunt toepassen. Het boek belooft een fantastische plantengroei, een fris huis en een goede gezondheid.

Prijs: 12,50 euro
 


x

Wildpflanzen fur jeden Garten

Reinhard Witt, BLV Verlag, Munchen, 2003. 912 blz. ISBN 3-405-14566-X Prijs: 25,50 euro

1000 inheemse soorten wilde planten, struiken en bomen, geordend naar 16 biotopen, boordevol informatie over zaaien, vermeerderen, planten, en zeer uitgebreide geschiktheidslijsten (ook b.v. geschiktheid voor fauna). Voor wie Duits geen geheimen kent een echte aanrader!


x

Nachhaltige Pflanzungen en Ansaaten

Reinhard Witt, Naturgarten Verlag, Ottenhofen, 2006, ISBN3-00-017707-8. Een 'heerlijk' boek voor wie werkelijk bijna alles wil weten over geschikte groeiplaatsen, zaaien en aanplanten van talloze soorten eenjarigen, tweejarigen, vaste planten, heesters, struiken en bomen, dynamiek, grenzen, verspreiding/successie, beheer... van inheemse wilde planten. 2 exemplaren zo goed als nieuw: 1e oplage 2006, 27,50 euro, tweede, uitgebreidere editie 32,50 euro.


x

Naturnahe Rosen

Reinhard Witt, Naturgarten Verlag Ottenhofen, 2010, 360 blz., rijk geïllustreerd. Alles wat u altijd wilde weten over natuurrijk tuinieren met rozen. Een ware "Fundgrube" voor de echte liefhebber! Zo goed als nieuw, 25,-- euro.


x

Wildgarten - gaertnern leicht und richtig

Reinhard Witt, BLV Verlagsgesellschaft Munchen, Wien, Zurich, 1995. ISBN 3-405-14708-5. De korte versie van Der Naturgarten. Prijs: 7,50 euro.


x

De eeuw van Thijsse

100 jaar natuurbeleving en natuurbescherming. Een informatieve brochure van 62 p., uitgegeven door de Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam in 1996 n.a.v. het gelijknamige symposium, dat op 13.10. 1995 in de Koningszaal van Artis werd gehouden. Samengesteld door een zevental gerenommeerde auteurs. Prijs: 8,50 euro


x

Dierenleven in Artis

A.F.J. Portielje, m.m.v. J.P.H. Portielje-Scholten, Uitgave Verkade's Fabrieken N.V., Zaandam, 1939, plaatjes naar aquarellen van J. Voerman jr., C. en H. Rol, 90 kleine plaatjes, 11 halve en hele pagina's vullende plaatjes. 73 blz., gaaf exemplaar. Prijs: 20,-- 


x

Apen en hoefdieren in Artis

Uitgave Verkade's Fabrieken N.V., Zaandam, 1940, 77 blz., tekst A.F.J. Portielje, plaatjes naar aquarellen van C. Rol en J. Voerman. Compleet en in goede staat. Prijs: 10,50 euro


x

Zeewater-Aquarium en Terrarium

A.F.J. Portielje, Uitgave Verkade's Fabrieken N.V., Zaandam 1930, 105 blz., 126 kleine en 10 grotere plaatjes van Jac. J. Koeman. Compleet, mooie omslag, licht vlekkerig. Prijs: 12,50 euro


x

Kamerplanten

Verkadealbum met de befaamde plakplaatjes (132 + enkele groetere plaatjes en z.w. tekeningen). Tekst van A. J. van Laren, Uitgave Verkade's Fabrieken, Zaandam, 1928, 100 blz. Compleet en in zeer redelijke staat. Prijs: 12,50 


x

Vetplanten

A.J. van Laren, uitgave Verkade's Fabrieken, Zaandam, 1932, 101 blz. 116 kleine plakplaatjes, 18 grotere en een handvol z.w. tekeningen van J. Voerman jr., H. en C. Rol (vader en zoon). Mooi boek, wel wat 'ouderdomsvlekken', prijs: 10,--


x

Cactussen

A.J. van Laren, Uitgave Verkade's Fabrieken N.V., Zaandam, 1931, 101 blz., 120 kleine plakplaatjes en 6 grotere plaatjes. Compleet, goede staat, wel licht vlekkerig. Prijs: 10,--


x

Garten und Parks Schleswig-Holstein

Herwyn Ehlers, Hans Christians Verlag, Hamburg, 1995,151 blz. Het gros van onze tuingidsen zijn al lang bij het oud papier beland. Maar met dit boek kunt u ook nu nog op stap als u toevallig tussen Hamburg en Denemarken ergens een leuk park of een leuke opengestelde tuin zoekt (voor de zekerheid wel even googlen voor de openingstijden enz.) Prijs: 4,50 euro


x

Buiten de perken - Tuinieren met gezond verstand

Romke van de Kaa, Uitgeverij Pandora, 1994, 214 p. Prijs: 3,50 euro 


x

De Boerderij

 H.E. Kuylman, Uitgave Verkade's Fabrieken N.V., Zaandam, 1936, 64 p. 140 kleine plaatjes en enkele z.w. tekeningen. Prijs: 12,50 euro


x

Boeren Belang

 ...voor een sociale en ekologische organisatie van de landbouw.

Herman Verbeek, Kok Agora, Kampen, 304 blz., 1992. Het boek legt de oorzaken van de (toen?) heersende landbouwcrisis bloot, maar biedt ook uitwegen aan. Prijs: 14,50 euro


x

A.E. Brehm - Het leven der dieren

3 delen: Zoogdieren (606 blz.); Vogels (654 blz.); Kruipende dieren/Vissen/Insecten/Lagere dieren (802 blz.). Voor Nederland bewerkt door S.P. Huizinga, Uitgeverij P. van Belkum Az., Zutphen. 

Elk deel meer dan 1000 illustraties, compleet, in goede staat. Verkoop per deel 22,50 euro, prijs voor de drie delen: 60,-- euro  

 

Prijs: