Winkeltje

In deze 2de handsboekenmarkt met oude en nieuwere boeken kan je lekker rondneuzen of er iets van je gading bij is, veel plezier!

De genoemde prijzen zijn excl. verzendkosten: brievenbus €4,15 en pakket tot 10 kg €6,95

Mocht je zelf inhoudelijk goede boeken hebben waar je nu toch vanaf wilt dan kan je deze naar het winkeltje in Utrecht brengen. Wij kunnen ze ook in de buurt van Utrecht op komen halen. 

 

 

Springzaadpublicaties vindt je in de Winkel - Springzaad op de Springzaadwebsite 

BOEKENMARKT

x

Tuinen in een landschap van steen

Deze publicatie beschrijft de betekenis die het wijkpark met dierenhof, de wijktuin en de volkstuinen hebben voor de bewoners van deze wijk in het hartje van de stad. Het gaat om klein groen met een grote betekenis. Auteur: Han van de Wiel  2004  €3,00


x

De Groene Omgeving

 Arie Koster, Schuyt 7 Co. Uitgevers, Haarlem, 1994. 184 blz., ISBN9060973771 

“Nederland verstedelijkt in een hoog tempo. Natuur komt hierdoor verder van huis te liggen. Daarmee samenhangend wordt de roep om natuur in en om de stad almaar luider. Steeds meer immers komt men tot het inzicht dat natuur een essentiele bijdrage kan leveren aan het algemeen welzijn. (…) De  praktijkervaringen van de auteur in diverse ‘groene’ sectoren worden in dit boek in een breed maatschappelijk verband geplaatst. Van daaruit komt hij tot meningen, confrontaties, vragen en stof voor discussie. Ook laat hij aan de hand van meer dan 200 kleurenfoto’s, die hij zelf maakte, zien hoe natuurlijk de groene omgeving er uit kan zien.”  €8,00


x

Nachhaltige Pflanzungen und Ansaaten

 Duurzaam planten en zaaien is gericht op een breed publiek. Het geeft27 elementaire kennis op alle gebieden, van zaaien tot planten, van verzorging tot ontwikkeling. Maar bovenal opent het onze ogen voor de vaak verwaarloosde factor tijd. Zo traint het de aandacht en vooral de kennis van wat werkt en wat niet. Het helpt leken om basisfouten te voorkomen en geeft professionals tips en trucs voor het omgaan met klanten. Het is bedoeld voor alle plantenliefhebbers en -gebruikers, tuinbezitters, groenplanners, groenontwerpers en is de moeite waard voor elke gemeentelijke groenbeslisser. 260 pagina’s, Uitgever: Witt, Reinhard, Dr, ISBN (ISBN-10): 3000177078, 2006 door Reinhard Witt €27,00


x

de milieuvriendelijke siertuin

Bij een milieuvriendelijke siertuin staat samenwerken met de natuur voorop. Deze aanpak wordt beloond met een rijk planten- en dierenleven.
‘De milieuvriendelijke siertuin’ biedt een antwoord op de vele vragen die er zijn bij het opzetten en onderhouden van een natuurrijke tuin: Hoe stimuleer ik een evenwichtige plantengroei en rijk dierenleven? Hoe maak ik de beste compost? Kan ik zomerbloeiers zelf kweken en zaaien? Helder geschreven informatie met praktische tips voor optimaal watergebruik, composteren, en een overzicht van dieraantrekkende planten. De gids maakt deel uit van de reeks ‘Milieuvriendelijk tuinieren’. Daarin zijn acht gidsen verschenen. Roodbont Uitgeverij, 120 pagina’s, R.farjon 1998 €5,00


x

Salviaís Gids voor liefhebbers en vakmensen

 Dit boek bevat uitgebreide informatie over geschiedenis, kweken en vermeerderen en het gebruik in de tuin van meer dan 90 soorten en een veelvoud aan cultivars van eenjarigen, vaste planten, halfheesters en heesters. Bovendien komen Nederlandse en Belgische salvia-kwekers en -verzamelaars aan het woord. John Sutton, Schuyt&Co Haarlem, 2000, ISBN9060975553 €10,00


x

Clematis Gids voor liefhebbers en vakmensen

De clematis is, met zijn uitbundige bloemen, ook in Nederland een zeer geliefde plant. In dit boek geeft de bekende Engelse kweker en kenner Raymond Evison een uitgebreide beschrijving van meer dan 375 soorten en cultivars. Bovendien wordt ingegaan op het gebruik van deze sierlijke planten in de tuin en op de wijze waarop ze het best met andere planten gecombineerd kunnen worden. Dit deel uit de inmiddels gerenommeerde serie plantemonografieën wordt gecompleteerd door een hoofdstuk over de clematis in Nederland. Raymond J. Evison.  160 blz., rijk geïllustreerd met afbeeldingen in kleur, uitgave Schuyt & Co. Uitgevers, Haarlem 1998. ISBN 9060974646  €10,00


x

over Rozen

Duidelijke, actuele handleiding voor enigszins gevorderde rozenliefhebbers, die werkelijk oogstrelend is dankzij de talrijke schitterende, natuurgetrouwe kleurenfoto's op stevig glanzend papier. Door serieuze studie en vele adviezen is de welbekende auteur in staat, op prettige wijze vele facetten van de roos te beschrijven. Hij begint met de geschiedenis van de culturele betekenis van deze bloem. Daarna volgt voldoende informatie over alle werkzaamheden aangaande het kweken, inclusief een verzorgingskalender. Dit geldt ook voor de 'plaastsing' van rozen binnens- en buitenshuis. De bijgevoegde zwart-wit tekeningen zijn instructief. De verzorgde, maar nogal klein gedrukte uitgave heeft gedeeltelijk een naslagkarakter door van elkaar verschillende overzichten die korte karakteristieken van rozenrassen (waaronder zeer recente) bevatten en gerangschikt zijn naar Latijnse naam. Wim Oudshoorn  Uitgever: Zomer en Keuning  1989 €4,00


x

Jongere tuinkunst 1900-1940

 Jongere Tuinkunst 1900 – 1940 tuinen van K.P.C. de Bazel, K.C. van Nes, G. Bleeker, C.A. Cool en J.P. Fokker. Eric Blok, Uitgave: NTs 1993  €15.00


x

Tuinen in Nederland

Tuineigenaren vertellen zelf over hun belevenissen en ervaringen in hun tuin. Bevat schitterende foto's van Marijke Heuff van prachtige tuinen, planten en afzonderlijke bloemen. Daarnaast beeldende beschrijvingen over het huis bij de tuin en de omstandigheden waarin de bewoners zich bevinden, helpen voortreffelijk bij het inleven in de situatie. Arend Jan van der Horst 1991 €7,50


x

De nieuwe tuin

Nieuwe trends en ontwikkelingen in de Nederlandse tuinarchitectuur, met 300 afbeeldingen van inspirerende eigentijdse tuinen.ISBN 9021596571, Kosmos-Z&K Uitgevers.

Modeste Herwig  €5,00


x

het nieuwe tuinieren

Modeste Herwig  1994  Groenboekerij  €8,00


x

Bouwen aan buiten, moderne tuinarchitectuur

Stephen Woodhams over moderne tuinarchitectuur. Schuyt & Co, 2000  €8,00


x

Landscape Architecture: v. 1 (Atrium Series 01)

Published by atrium international, Barcelona 1996   €5,00


x

Tuinplanner

In dit boek staan ontwerpen die heel diverse ideeën geven voor de meest voorkomende vormen en afmetingen van een tuin. Stap voor stap wordt in de verklarende tekst het ontwerpen compleet uitgelegd: ideeën, ontwerpprincipes, opmeten, tekenen, beplanting. De Engelse schrijver en beroepsontwerper is er zeer goed in geslaagd om de vele alternatieven en ontwerpprincipes overzichtelijk, samenhangend en aantrekkelijk te presenteren. De prachtige kleurenfoto's, de plattegronden en de bijbehorende mooie perspectieftekeningen tonen de tuinen in driedimensionale werkelijkheid. Robin Williams uitgeverij; Zuid-Hollandsche uitg.ma.1990  €5,00


x

Een tuin om in te wonen

De auteur, meervoudig winnaar op de Chelsea's Flower Show, geeft in dit boek een complete leidraad voor het ontwerpen en aanleggen van tuinen. Met tientallen ideeën om uw tuin opnieuw in te richten of te veranderen.
Geïllustreerd met meer dan 230 kleurenfoto's, mooie tuinontwerpen en schema's. David Stevens UitgeverTerra 1995 €6,00


x

Creatieve tuinideeŽn

Het boek behandelt het ontwerpen, de aanleg en de beplanting van tuinen. Het grootste gedeelte van het boek wordt ingenomen door voorbeelden van tuinen, ontworpen door tuinarchitecten. Daarbij wordt voor iedere tuin een plattegrond en een plantenlijst gegeven. Verder besteedt het boek veel aandacht aan teelttechniek, en het aanleggen en onderhouden van zaken als vlonders, pergola's, vijvers en dergelijke. Het boek is voorzien van schitterende kleurenfoto's en leest erg prettig. Een uitstekende uitgave op dit gebied waaruit mensen ideeën op kunnen doen voor hun eigen tuin. Rob Herwiguitgeverij; Zomer & Keuning 1984  €3,00


x

Betoverende tuinontwerpen

Roy Strong

Tuinontwerpen aan de hand van mooie overzichtsfoto's, detailtekeningen en schetsen. 

eind jaren 1987 of 1989  €5,00


x

Design mit pflanzen, moderne architektur in garten

Peter Janke €15,00


x

the modern garden

Jane Brown  Thames & Hudson 2001   €4,00


x

Welkom in de natuur

Mirjam Koedoot, Van Hall Larenstein, Velp, 2012. Prijs: 1,50 euro

"In deze brochure van 43 blz. vertellen 7 professionals - elk vanuit een specifieke invalshoek - hoe zij mensen welkom heten in de natuur. Inspirerende ervaringen om van te leren!" 


x

Van Eiburg tot IJburg

Martin Melchers, Uitgeverij IJburg, Amsterdam, 2012, 160 blz., ISBN 978-90-819991-1-3. Fraai, hartverwarmend boekje. Vml. "stadsecoloog Martin Melchers neemt je mee in zijn strijd tegen de komst van IJburg. Hij laat je de aanleg zien door de ogen van de natuur en toont dat moraal en moed soms verwoestbaar zijn, maar de natuur uiteindelijk nooit." (Merel Westrik).  Prijs: 10,00 euro


x

In de natuur

Bundel verhalen over de natuur, gerubriceerd naar onderwerp, telkens voorafgegaan door een korte toelichting van de samensteller

Eli Heimans 1978 In de natuur

Kosmos - Amsterdam/Antwerpen - 1978

€9,00


x

Uit ons krijtland

Uit ons Krijtland is een boek, geschreven door Eli Heimans (1861-1914) en voor het eerst uitgegeven in 1911. Het bevat een beschrijving van een deel van het "Krijtland", het landschap in een gebied van ongeveer 12 km2 in het Boven-Geuldal rondom het Zuid-Limburgse dorp Epen en van de daar voorkomende levensgemeenschappen van planten en dieren in relatie tot de bodem. Hoewel het boekje door hemzelf werd aangeduid als “bestemd voor den vacantie-tijd van natuurvrienden”[1] en het een luchtige schrijfstijl heeft, worden er toch een aantal in die tijd nog weinig bekende zaken voor het voetlicht gebracht. Het beschrijft "het verband tusschen het leven van plant en dier en den grond, waarop en waarvan zij leven; daardoor treedt de studie van het landschap als geheel op den voorgrond, en meteen komt de geschiedenis van dien grond op het programma. Dientengevolge zijn er in dit boekje heel wat bladzijden besteed aan de historische geologie van ons land. 

Fotografische herdruk van de uitgave uit 1911.

Uitgave Vroom en Dreesmann, 1974

€9,00

 

 

 


x

De Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek

 De Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek is van grote invloed geweest op het onderzoek aan duin- en kustgebieden. Dit boek is een uitputtend en persoonlijk verslag van de historie van deze stichting en het Nederlandse duinonderzoek.

De historische studie is opgetekend in verschillende periodes en beslaat het ontstaan van het duinlandschap, het onderzoek en het beheer. Hoewel het duinonderzoek voornamelijk ecologisch van karakter was, wordt ook aandacht besteed aan het fysisch-geografisch en biosystematisch duinonderzoek. Ook gaat het boek uitgebreid in op de geschiedenis van de veldstations Weevers’ Duin en Schellingerland, die aan de stichting verbonden waren.

Tal van beroemde duinonderzoekers komen aan bod en van ruim 170 onderzoekers van duinen en zilte gronden is een minibiografie opgenomen.
In een uitvoerige terug- en vooruitblik gaan de auteurs tot slot in op de nationale en internationale betekenis van de stichting, het onderzoek en de duinen zelf. Dit boek vormt daarmee een volledige en gedenkwaardige geschiedschrijving. Zeist : KNNV Uitgeverij, cop. 2011 MAAREL, E VAN DER; A.A. STERK; B.M. LENSINK,; A.H.J. FREIJSEN.  €10


x

een duurzame bescherming van de hamster in Nederland

 De afgelopen jaren is het in Nederland gelukt om hamsterbeheer te ontwikkelen dat breed gedragen wordt door zowel agrarische als natuurbeschermingsector. Nederland heeft daardoor als één van de weinige landen in Europa een groeiende hamsterpopulatie. Voor het duurzaam behoud van de Nederlandse populatie is samenwerking met de buurlanden noodzakelijk. Met name met België en Duitsland (Nordrhein-Westfalen) is nauwe samenwerking noodzakelijk om (aangrenzende) hamsterpopulaties optimaal te beschermen en te versterken. Verder kan samenwerking op Europees niveau worden benut voor het overdragen van kennis en ecologisch onderzoek. Samenwerking is tevens noodzakelijk bij het formuleren van beleidsadviezen richting Brussel voor aanpassing van het agrarisch beleid. Kuiters, A.T. – M.J.J. La Haye.- G.J.D.M. Müskens.- R. J. M. van Kats, Alterra – WageningenUR/Provincie Limburg, 2011, ISBN  9789032703929 €15,00


x

Boeren Belang

 ...voor een sociale en ekologische organisatie van de landbouw.

Herman Verbeek, Kok Agora, Kampen, 304 blz., 1992. Het boek legt de oorzaken van de (toen?) heersende landbouwcrisis bloot, maar biedt ook uitwegen aan. Prijs: 7,00 euro


x

Met de zachte g

Willem Iven, Uitgever Stichting Oase, 2008.

Bundeling van 35 columns v.a. de lente 1997 tot en met de lente 2008 van een Brabantse rasverteller en tuinman/eco-architect in hart en nieren. Prijs: gratis, wel verzenkosten
BOEKENMARKT/SPEELNATUUR

x

Vrij spel voor natuur en kinderen (nieuw)

Willy Leufgen en Marianne van Lier, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 2007. 251 blz., rijk geïllustreerd. ISBN 978 90 6224 470 6.

Maak kennis met de talrijke mogelijkheden om alle denkbare educatieve buitenruimten op een heel andere manier in te richten en te gebruiken dan we tot nu toe om ons heen waarnemen. €10,00


x

Speelnatuur in de stad, hoe maak je dat? (nieuw)

 Hoe ziet goede, beheersbare en uitdagende speelnatuur er uit? Hoe initieer je, ontwerp je, maak je, beheer je deze in de woonomgeving? De schrijvers bundelden hun antwoorden op deze vragen in het boek. Het nodigt uit om zelf het avontuur van het realiseren van speelnatuur in de stad aan te gaan! €10,00

 


x

Allemaal spelen! (nieuw)

De ondertitel is helder: aan de slag met natuurspeelplaatsen voor kinderen met en zonder beperking!

In dit boekje wordt aandacht gevraagd en adviezen gegeven voor speelplekken waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen.

Om beter inzicht te krijgen worden verschillende lichamelijke beperkingen, gedragsproblemen en verstandelijke beperkingen besproken. Daarbij telkens praktische tips en handreikingen om alle kinderen, binnen hun mogelijkheden, de kans te geven om ook natuurlijk te spelen.

Voor ouders, docenten, hoveniers en ontwerpers!

Uitgave: Stichting Oase, Texel. Rijk geïllustreerd, f.c., 112 pagina's.

Prijs €14,50


x

Stap voor stap naar een groene kinderopvang

Stap voor stap aan het werk met de inrichting binnen en buiten én betrek de kinderen hierbij. Meer contact met natuur, met planten en dieren geeft rust en stimuleert de ontwikkeling. In het werkboek vind je veel praktische tips. Auteurs: Elizabeth Binsbergen - Daniël Korai - Anneke Rodenburg  Groen Cement  2015  €15,00


x

B.S.O. handboek flora, fauna, fun

Uitgewerkte ideeën voor activiteiten die te maken hebben met de natuur of plaatsvinden in de natuur. Ingedeeld in activiteiten voor lente, zomer, herfst, winter of het gehele jaar. Oorspronkelijk samengesteld voor de buitenschoolse opvang, maar ook binnen de schoolklas goed te gebruiken. Uitgave: De Compagny € 5,00


x

Laat ze buiten spelen

Laat ze buiten spelen is een vertaling van het boek Playing Outdoors van Helen Tovey, docent aan de Roehampton University te Londen. De auteur brengt in dit boek belangrijke elementen bij elkaar over wat het betekent om tijdens en door buitenspel te leren.
Ondanks pogingen om de eis wettelijk te verankeren dat aan kinderen rijke mogelijkheden worden geboden om "buiten" te leren, is dat tot nu toe niet gebeurd. Het boek wil in afwachting daarop - ondersteuning geven aan beroepskrachten die met kinderen werken. Zij worden aangemoedigd om kinderen op rijke en gevarieerde manieren ervaringen van hoge kwaliteit aan te bieden op natuurlijke buitenspeelterreinen. De vertalers, Martin Kessels, Sophie Sliepen, Laura Minderhoud en Kees Both hebben er een Nederlands tintje aan gegeven door foto's (helaas zwart/wit) van speelnatuur in Nederland op te nemen, maar ook door een hoofdstuk toe te voegen, waarin Sigrun Lobst en Josine van den Boogaard de stand van zaken in Nederland beschrijven. Laat ze buiten spelen. Pleidooi voor gezonde risico's is het 12e deel in de Reeks Educatief van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. De reeks verschijnt bij Garant uitgevers (Apeldoorn/Antwerpen). Het telt 192 pagina's en kost euro 15,00.


x

Children and their environments

 Examining theories of children's perceptions of space and place, this book explores how these theories are applied to the world of children. Its focus is on children in large real world spaces; places that children live in, explore and learn from. These include classrooms, playgrounds, homes and yards, towns, communities, countryside, natural environments, and the wider world. An international team of authors compares the experiences of children from different cultures and backgrounds by linking research on children's comprehension and daily lives to recommendations for practice. Christopher Spencer and Mark Blades Cambridge University Press; Illustrated edition (March 6, 2006)  €20,00


x

Spelen met buitenruimte (nieuw)

Dit doeboek is geschreven voor iedereen die met jonge kinderen werkt en met hen buiten speelt. Het boek laat je op een actieve manier inspiratie opdoen voor de inrichting en het gebruik van jouw buitenruimte. Hoe maak je de bestaande buitenspeelruimte avontuurlijker en gevarieerder, zodat deze de kinderen uitdaagt om zichzelf al spelende te ontwikkelen?

Bovenal wil het boek je in tekst en beeld laten zien hoe leuk buitenspelen in een goed doordachte buitenruimte kan zijn.

 

Spelen met buitenruimte is uitgebracht t.g.v. het tienjarig bestaan van Bureau Niche, oktober 2011. ISBN 9781616279226 Teksten: Jenny van Herrewegen, Jan Kersten, Tiny Wigman c.s. €17,50 


x

Vrij spel voor het speelbos

Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum maakte deze kleurrijke, zeer informatieve brochure in samenwerking met Staatsbosbeheer in opdracht van het ministerie van LNV (2007).De brochure richt zich specifiek op speelbossen en bespreekt o.a. de inrichting, het onderhoud en financien € 3,00 en ook gratis downloaden: 4950 BO Speelnatuur3 BW .indd (springzaad.nl)

 


x

Modder aan je broek

 Uitgave Landschapsbeheer Nederland, auteurs Mirjam Koedoot & Marianne van Lier, september 2012

 

Boeiende portretten op basis van interviews met projectleiders en andere direct betrokkenen van zes nieuwe natuurspeelterreinen, verspreid over even veel provincies in Nederland. Leerzaam en onderhoudend voor iedereen die ook bezig is met de inrichting van een natuurspeelterrein of dat van plan is te doen. Het boekje van 76 blz. is fraai geïllustreerd. Je kan het gratis downloaden.


x

Buiten dat moet je ontdekken

 €5,00 of downloaden: untitled (wur.nl)


x

De roep om natuurspeelruimte in de stad

Natuurlijke speelruimte dicht bij huis in de stad draagt door zijn aantrekkingskracht bij aan de sociale binding in de wijk. Obstakels zijn de regels rond veiligheid, zorgen en wensen van ouders, het gebrek aan en de blijvende druk op ruimte in de wijk en de kosten van de financiering. In dit rapport staan ideeën die kunnen helpen bij het realiseren van een natuurspeelruimte dicht bij huis. auteurs: Bosch, van den F.J.P.Donders, J.L.M.; Jong, de S.; Wielen, van der P.; Roest, A.; Schutte, D.; Mulkens, J.; Gemert, van N.; Grashoff, T.; Koen, L.; Lourens, J.; Sahtoe, R.; Crielaard, R.; Gout, R.; Waterman, M. January 2011 €3,00


x

De tuin om de school, wat doe je ermee?

Is een bronnenboek, vol ideeën over hoe ook de directe omgeving van de school ingezet kan worden voor NME. 
Stichting voor de leerplanontwikkeling enz, Enschede enz, eindred.: K. Both 1982  € 5,00


x

Gezondheid en natuur verbinden

NATUUR EN GEZONDHEIDAdvies van de RLG, RMNO en RBO over het inzetten van natuur voor gezondheidRLG - oktober 2007

Op 8 oktober presenteerden de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG), de Raad voor Milieu en Natuur Onderzoek (RMNO), en de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) het adviespakket 'Natuur en gezondheid', dat op verzoek van de ministeries van LNV, VWS en VROM is opgesteld. Het adviespakket bestaat uit een beleidsadvies over de inzet van natuur voor gezondheid; een databank met goede voorbeelden uit de praktijk, een handreiking voor lokale bestuurders en een kennisagenda. 

Gezondheid en natuur verbinden - Beleidsadvies over het inzetten van natuur voor gezondheid (rli.nl) €3,00


x

Kennisagenda natuur en gezondheid in maatschappelijk perspectief

Deze publicatie is een onderdeel van een samenhangend adviespakket Natuur en Gezondheid. Het richt zich op het beschikbaar maken van reeds bruikbare kennis voor uiteenlopende partijen, en het schetsen van ontbrekende praktijkkennis. De Kennisagenda Natuur en Gezondheid heeft tot doel om ontbrekende kennis te schetsen die van belang is bij de toepassing van al bruikbare praktijkinzichten. Ook beoogt de agenda gewenst inzicht op langere termijn verder te vergroten. De kennisbehoefte en benodigde kennisinfrastructuur op langere termijn worden hiervoor in beeld gebracht, uitgaande van actuele politieke en beleidsthema’s en een maatschappelijke analyse van de problematiek. Auteur(s): Gribling, C., Bunders, J., & Bensing, J. (2007)Den Haag: RMNO €3,00 Kennisagenda natuur en gezondheid - Beleidsthema’s bezien vanuit maatschappelijk perspectief (rli.nl)


x

Natuur en gezondheid; Handreiking voor lokale bestuurders

 Natuur en Gezondheid - Handreikingen voor lokale bestuurders (rli.nl) €3,00


x

Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn

Eerder Nederlands onderzoek toonde relaties aan tussen de hoeveelheid nabij groen en de (zelfgerapporteerde) gezondheid. In deze studie worden een viertal mogelijke mechanismen nader beschouwd: (a) verbeteren luchtkwaliteit door fijnstoffiltering, (b) reduceren stress en aandachtsmoeheid, (c) stimuleren lichamelijke activiteit, (d) faciliteren positieve contacten met buurtgenoten. Een eerste vraag is welk mechanisme in welke mate verantwoordelijk is voor de eerder gevonden relaties. Hierbij gaat het om de causaliteit van de relatie en de omvang van de effecten. De tweede vraag is welk groenaanbod de grootste gezondheidsbevorderende effecten zou hebben. De studie laat zien dat er nog weinig echt bekend is. Vooralsnog is het niet aannemelijk dat fijnstoffiltering en, voor volwassenen, stimulatie van lichamelijke activiteit in hoge mate verantwoordelijk zijn voor de gevonden relaties. Verder lijkt het optimale groenaanbod voor het ene mechanisme niet altijd samen te vallen met dat voor het andere. Er worden voorstellen gedaan voor vervolgonderzoek. S. de Vries,  J. Maas, H Kramer - 2008 - library.wur.nl €3,00


x

Eindresultaat prijsvraag

Wie ontwerpt de meest kindvriendelijke, groene, duurzame speelplek?

2011  €1,00


x

nieuwsbrief

Nieuwsbrief over biodiversiteit en schoolnatuurtuinen in de basisschool. Leven met verschillen. 1999 €1,00


x

Playing Outdoors

Kopie boek (engels):Helen Tovey €3,00

voor beschrijving zie boek: Laat ze buiten spelen


x

Opvoeding als spiegel van de beschaving

Bibliotheken zijn er volgeschreven over de vraag wat opvoeding nu eigenlijk is, en vooral over de vraag wat het zou moeten zijn. Wat is het doel van de opvoeding, wie is er voor verantwoordelijk, welke middelen zijn geschikt en geoorloofd? De antwoorden op dergelijke vragen blijken zeer sterk te variëren, niet alleen per cultuur of zelfs per subcultuur, maar ook per historische periode, per samenlevingsvorm, religie, enzovoort. Opvoeding kan daarom met recht worden opgevat als een spiegel van de beschaving waarin zij gestalte krijgt. Door goed in die spiegel te kijken kunnen we van alles te weten komen over de wisselwerking tussen opvoeding, cultuur en maatschappij.
Opvoeding als spiegel van de beschaving bevat bijdragen van prominente Nederlandse wetenschappers met een verschillende achtergrond. Uitgeverij SWP.2008 €15,00  


x

Ga buiten spelen!

 We zouden haast vergeten hoeveel mogelijkheden er zijn om buiten te spelen. Dit boek staat vol geweldige activiteiten en zelfmaakprojecten, zoals pijlen en bogen maken, bosbeestenjacht, hutten bouwen, schelpen zoeken en nog veel meer. In een park of bos, met één kind of met een hele groep, je vindt in ‘Ga buiten spelen!’ talloze tips en inspiratie voor een lekker dagje buiten: uitleg over de natuur, maar ook veel leuke spelletjes die geschikt zijn voor alle jaargetijden en op elk tijdstip van de dag – en zelfs ’s nachts!

 

Fiona Danks, Jo Schofield, 2007, Gottmer Uitgevers Groep b.v. ISBN:9789023012030

€7,00


x

het slecht weer boek

Stel je eens voor dat je in de grootste modderpoel springt die je kunt vinden, of dat je op blote voeten loopt en de zompige modder tussen je tenen voelt. Je hoeft niet binnen te zitten wanneer het nat, winderig of koud is. Slecht weer is een prachtige gelegenheid om, gehuld in warme en waterdichte kleren, naar buiten te gaan en plezier te maken. Ga op jacht en vind de dieren die naar buiten komen als het regent. Voel de wind om je oren suizen en vang de vallende bladeren. Neem je camera mee de sneeuw in en maak foto's van alle verschillende ijspatronen en -vormen die je tegenkomt. Dit zijn maar een paar van de opwindende, grappige en creatieve dingen die je bij slecht weer in de natuur kunt organiseren. Wacht dus niet tot de zon gaat schijnen, steek dit boek in je zak en ga bij slecht weer naar buiten voor avonturen. Jo Schofield en Fiona Danks ISBN: 9789060386934  uitgeverij Christofoor 2013 €10,00 

 

 


x

de wilde stad

 Ook als je in de stad woont, hoef je je niet te vervelen. Dit boek laat je zien dat je buiten veel plezier kunt hebben met de wilde plekken bij jou in de buurt. Je gaat op jacht naar wilde dieren, je observeert wilde schepselen, je maakt wilde kunst, je speelt wilde buitenspelletjes en beleeft spannende buitenavonturen. In elke stad ligt een wilde, verrassende wereld van planten en dieren altijd om de hoek van de straat te wachten om door jou ontdekt te worden. Het enige wat je hoeft te doen is je ogen openhouden en weten waar je moet kijken.

 

Jo Schofield en Fiona Danks,  Christofoor Uitgeverij, 

ISBN 9789060387238, 128 blz., 2014  €5,00

 

 


x

Wir entdecken die Natur

Leuk boek met eenvoudige teksten, veel goede basis informatie over en experimentjes met planten en dieren, over biotopen, en de onderlinge samenhang.

€10,00


x

Uit je kruin! (nieuw)

 Zoek in het bos naar dinopoten, bouw een beverhut of ga samen ademen met een struik. Dit kan met ‘Uit je kruin!’ Iedere week bevat een boomactiviteit die je in dat seizoen kunt doen. Afwisselend komen drie leef­tijdsgroepen aan bod: 4-6 jaar, 6-10 jaar en 16+. Dus 52 weken lang boomplezier! De ideeën zijn speels en grotendeels nieuw. Voor iedereen die met kinderen of volwassenen de natuur in gaat. De originele activiteiten zijn aangevuld met achter­grondinformatie en gekke weetjes. Welke boom heeft bladeren met aan twee kanten bladgroen?? Auteur: Jeanette Boogmans, 2018, Uitgever: Zebrarups Natuureducatie en De Ulebelt, ISBN: 978-90-9031160-9, pagina’s: 128  €14,00