Wie zijn wij?

Stichting Oase is een open netwerk gericht op een zeer persoonlijke, ontspannen, vrije en onafhankelijke manier van samenwerking: de vrienden van de vrienden van de vrienden... Dragende krachten in dit spel waren lange tijd:

 

  • het secretariaat in Den Hoorn, Willy Leufgen en Marianne van Lier: oprichters, kern en spil,
  • de leden van het bestuur, als zeer belangrijke klankschaal,
  • maar vooral een nog steeds groeiend aantal mensen die (tijdelijk of langdurig) een wezenlijke bijdrage leveren aan de sfeer en het succes van deze beweging (van en met  elkaar lerend).

 

Waar het een aantal jaar geleden een goede ontwikkeling was dat uit Stichting Oase zelfstandige, nieuwe organisaties ontstonden zoals Wilde Weelde, Stichting Springzaad en meer recent SNTP is nu een toegenomen behoefte aan samenwerking. Dat leidde tot de oprichting van het Oase Netwerk op 4 september 2020. Binnen dit netwerk zal de rol van Stichting Oase veranderen, dit veranderingsproces is nog volop in ontwikkeling.

 

Stichting Oase werd 3 september 1993 (3.9.93 - makkelijk te onthouden) in het Gelderse Beuningen opgericht. Het secretariaat was daar al sinds 30 april 1993 gevestigd in een vml. klooster met een prachtige tuin.

 

Meer lezen over de Oasetuin (1995-2010)?

Ruim 15 jaar later, 28 februari 2009, kwam een einde aan die Gelderse fase en verhuisde het secretariaat van de rivier de Waal naar het Waddeneiland Texel.