Thijsse’s Hof

Mollaan 4
2061 BD Bloemendaal
www.thijsseshof.nl


Fotoalbum »

Contactpersoon:

Johan Görtemöller, beheerder-hovenier, hovenier@thijsseshof.nl


Openingstijden:

Van 1 april t/m 31 oktober: dagelijks 9 - 17 uur, op maandag gesloten.

Van 1 november t/m 31 maart: dinsdag t/m zaterdag 9 - 16 uur, zondag en maaandag gesloten.

Met Pasen en Pinksteren op zondag en maandag open.

Van 25 december t/m 1 januari is de Hof gesloten.


Ligging en bereikbaarheid:

Thijsse’s Hof ligt in het Bloemendaalse Bos aan de westrand van Bloemendaal.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Bloemendaal 15 min. lopen.

Fietsverhuur: NS-station Haarlem (5 km): 023-5317066.

Zie ook: http://www.thijsseshof.nl/bezoek/bezoekers-informatie/


Toegang:

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.


Ontstaan

Het terrein, waar nu Thijsse’s Hof gesitueerd is, diende rond 1920 als voetbalveldje, omzoomd door zgn. parkbos, dat om de zeven jaar gekapt werd.

In 1925 bood de gemeente Bloemendaal haar befaamde ingezetene, Dr. Jac. P. Thijsse, dit ca. 2 ha grote gebied aan ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.

De bekende tuin- en landschapsarchitect L. Springer ontwierp vervolgens ‘De Hof’, ‘een geniaal ontwerp’, volgens Thijsse, dat nog steeds bijna geheel intact is.

Een andere bekende pionier op het gebied van de inheemse flora, Cees Sipkes zorgde voor de aanleg en de inrichting van Thijsse’s Hof. Zo ontstond in de loop van de jaren een ‘geleide wildernis’ met de kenmerkende flora van Zuid-Kennemerland.


Wat is er te vinden

Het grootste gedeelte van Thijsse’s Hof wordt ingenomen door opgaand duinbos van o.a. zomereik, beuk, hazelaar en eenstijlige meidoorn met een indrukwekkende ondergroei van stinzenplanten in het vroege voorjaar.
Soortenrijk duinstruweel is op verscheidene plekken aanwezig: duindoorn, kardinaalsmuts, liguster, vlier e.d. zorgen mede voor de rijke vogelstand.

Duingrasland met o.a. een duinrooshelling en duinheide geeft soorten als slangekruid, allerlei toortsen, ossetong, maar ook brem, gaspeldoorn en jeneverbes een groeikans.


Rond een fraai gelegen vijver met waterplanten en oeverbegroeiing vindt de bezoeker de begroeiing van vochtige duinvalleien, zoals rietorchis, grote ratelaar en poelruit.

Op een zgn. dennenheuvel groeit massaal de adelaarsvaren. In 1989 werd aan de westzijde van de vijver toch iets aan het oorspronkelijke ontwerp van L. Springer veranderd. Met als doel, meer ecologische en landschappelijke variatie te bereiken, werd daar een nieuwe duinvallei met natuurlijk reliëf, mooie overgangen en een pad, dat deels de indruk van een kleine ‘holle weg’ suggereert, aangelegd.
Er zijn ook meer ‘cultuurlijke’ elementen in de Hof aangelegd: in de buurt van het instructielokaal ligt een demonstratievijver, die in 1985 werd aangelegd om karakteristieke soorten van vochtige duinvalleien zoals parnassia en moeraswespenorchis van dichtbij te kunnen bekijken, en amfibieën te kunnen observeren.

Hier ligt ook nog een voorkweektuin, een (on)kruidakker en een klein heuveltje met zand uit de zeereep, waarop o.a. de blauwe zeedistel en de zeewinde een groeiplaats konden vinden.
In het zuiden van Thijsse’s Hof ligt een demonstratieborder, die al in Thijsses tijd als strook diende voor planten, die niet van nature thuishoren in de biotopen van Zuid-Kennemerland.


Uitzicht over de grote vijver

Dieren

Thijsse’s Hof is niet alleen een natuurtuin met uitzonderlijke floristische waarde, maar ook een cultuurmonument (door de vrijwel onveranderde tuininrichting van Springer), waar veel vogelsoorten, amfibieën en insecten voorkomen.

De Hof kent bijv. een kleine dertig broedvogelsoorten, waaronder het ijsvogeltje en de bosuil als bijzondere bezoekers.

Soms herbergt de Hof spectaculaire hoeveelheden kikkers en padden, maar ook een wat bescheidenere populatie kleine watersalamanders. Een andere bijzondere bewoner van Thijsse’s Hof kun je haast niet over het hoofd zien: de wijngaardslak.


Vegetatiesuccessie

Het voordeel van een natuurtuin is dat we, weliswaar op kleine schaal, getuige kunnen zijn van allerlei natuurlijke processen zoals de vegetatiesuccessie. Door de langdurige ongestoorde ontwikkeling en het constant blijven van het beheer zijn soortenrijke levensgemeenschappen ontstaan. Daardoor hebben oude heemtuinen, zoals Thijsse’s Hof, een meerwaarde ten opzichte van jonge.

Het toekomstig beheer is dan ook gericht op het behoud van de diversiteit in vegetatie, flora en fauna. Het beheer wordt uitgevoerd door de beheerder van de Hof.


Faciliteiten:

Groepsrondleidingen zijn na telefonische afspraak mogelijk: 023-5262700.

Elke eerste zondag van de maand van april tot oktober verzorgt het IVN om 14 uur een rondleiding.

In een houten kast bij de ingang liggen informatiefolders. Vlakbij staat het instructielokaal voor schoolklassen en andere groepen. Dit instructielokaal kwam gereed in 2013, waarin ook opgenomen de kantoorruimte voor de beheerder-hovenier.

 

Aan de Mollaan staat het ‘Pannenkoekenhuisje’, gevestigd in de oude tuinmanswoning van de voormalige hofstede Saxenburg. Hier worden binnen en buiten op een terrasje koffie, thee e.a. kleine versnaperingen geserveerd. Achter in de Hof is een houten opslag- en werkschuur voor de beheerder-hovenier. De Hof is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en beschikt over een invalidentoilet bij de entree van het instructiegebouw.


« terug naar overzicht tuinlocaties