Springzaad

Springzaad is een open netwerk van mensen die samen willen werken aan meer ruimte voor natuur én kinderen.

 

Mensen uit:

  • het onderwijs - basisscholen, voortgezet onderwijs, vakonderwijs,
  • de buitenschoolse educatie,
  • de kinderopvang,
  • natuur- en milieueducatieve centra,
  • bezoekerscentra met natuurspeelterreinen,
  • educatieve natuurspeeltuinen,
  • speelbosbeheerders,
  • het horti-culturele- en het kleinschalige natuurontwikkelingsveld, het 'groene vak', zoals tuinontwerpers, hoveniers, tuin- en landschapsarchitecten, ecologen, producenten van natuur- en milieuvriendelijke speeltoestellen e.a. materialen,
  • praktijkgerichte onderzoekers en wetenschappers op bovengenoemde terreinen

 maken er deel van uit.   

 

Sinds 20 november 2013 is Springzaad een eigen stichting met een groeiend aantal regionale netwerken.

 

Geëngageerde amateurs (liefhebbers) én professionals werken samen aan de realisatie van meer natuurrijke speel- en leerplekken op bovengenoemde locaties. Kijk voor meer informatie en heel veel beeldmateriaal op www.springzaad.nl

 

Stichting Springzaad geeft ca. 8 x per jaar een digitale nieuwsbrief uit en je kunt ook donateur van de stichting cq. lid van regionale netwerken worden.