Springzaad

Springzaad is een open netwerk van mensen die samen willen werken aan meer ruimte voor natuur én kinderen.

 

Wie maken er deel uit van het netwerk???

  • mensen uit het onderwijs - basisscholen, voortgezet onderwijs, vakonderwijs,
  • de buitenschoolse educatie,
  • de kinderopvang,
  • natuur- en milieu-educatieve centra,
  • bezoekerscentra met natuurspeelterreinen,
  • educatieve natuurspeeltuinen,
  • speelbosbeheerders,
  • het horti-culturele- en het kleinschalige natuurontwikkelingsveld, het 'groene vak', zoals tuinontwerpers, hoveniers, tuin- en landschapsarchitecten, ecologen, producenten van natuur- en milieuvriendelijke speeltoestellen e.a. materialen,
  • praktijkgerichte onderzoekers en wetenschappers op bovengenoemde terreinen.   

 

Sinds 20 november 2013 is Springzaad een eigen stichting met een groeiend aantal regionale netwerken. Kijk voor meer informatie en heel veel beeldmateriaal op www.springzaad.nl

 

Stichting Springzaad geeft ca. 4 x per jaar een digitale nieuwsbrief uit en je kunt ook vriend of partner van de stichting cq. lid van regionale netwerken worden. 


*** De boeiende geschiedenis van Springzaad ***

 

Springzaad, meer ruimte voor natuur en kinderen

De ontwikkeling van een speels en levendig netwerk -  een terugblik (2001 t/m 2014):

Zaaigoed

Het netwerk Springzaad heeft haar naam gekregen op 10.11.01; mooie datum! Op deze dag kwamen bij Stichting Oase in Beuningen (Gld.) een achttal speelnatuurpioniers (1) bij elkaar om na te praten over een tweedaagse bijeenkomst die door hen was georganiseerd in Rotterdam (28 en 29 september 2001), voor mensen die zich in de maanden daarvoor opgegeven hadden voor een netwerk ‘Leven met verschillen’. Er hadden zich in korte tijd ca. 60 mensen bij dit netwerk aangesloten (2): lees hier verder