Nieuws

6 september 2023
7 Oktober 2023 Netwerkdag

Op zaterdag 7 oktober organiseert het Oase Netwerk voor de tweede maal een Netwerkdag. Ditmaal is het thema 'Groeikracht'.

De dag wordt gehouden in Gouda. 's Ochtends is er de gelegenheid om (facultatief) mee te fietsen langs de Goudse stadsnatuur, een natuurspeelplek en heemtuin Goudse Hout.

Na een gezamenlijke lunch is begint het programma met drie interessante lezingen en kun je het kunstproject 'Biodiversity in Augmented Reality' zelf uitproberen.

 

Daarna zal de Rob Leopold & Hein Koningenprijs voor de tweede keer feestelijk worden uitgereikt. Deze prijs, als aanmoediging om te werken aan een natuurrijke leefomgeving werd in 2018 voor het eerst uitgereikt aan Jasper Helmantel en Jojanneke Bijkerk van de Cruydt-Hoeck.

Daarna sluiten we af met een hapje en sapje.

Gedurende de dag is er natuurlijk volop gelegenheid om bekenden te ontmoeten en nieuwe mensen vanuit de verschillende netwerken te leren kennen.

 

Voor wie:
Iedereen die zich verbonden voelt met een natuurrijke leefomgeving. Er is voldoende gelegenheid om bekenden te ontmoeten en nieuwe contacten met het Oase Netwerk te leggen.
Van harte welkom!
 

Verder lezen »

5 december 2018
Rob Leopold & Hein Koningenprijs

Op zaterdag 22 september, tijdens de viering van 25 jaar Stichting Oase, is de eerste Rob Leopold & Hein Koningenprijs uitgereikt! Deze tweejaarlijkse wisseltrofee is bedoeld voor vernieuwende initiatieven in het natuurrijke groen. Bij deze eerste editie is de prijs gegaan naar Jasper Helmantel en Jojanneke Bijkerk van de Cruydt-Hoeck. Met hun bedrijf in wilde bloemenzaden en met hun vele nevenactiviteiten zetten zij zich in voor een mooiere, bloemrijke wereld en voor het bevorderen van de biodiversiteit. De prijs bestaat uit een beeldje, gemaakt door Hester de Beus en een houtsnede van Siemen Dijkstra.

Verder lezen »

30 oktober 2018
Nieuwe brochure

In het kader van het programma Jong Leren Eten is het afgelopen jaar een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar kindermoestuintjes in Nederland. Hierover is nu een brochure verschenen die bedoeld is voor het onderwijs. Tekst: Marianne van Lier en Willy Leufgen; redactie en vormgeving, Machteld Klees. 


25 mei 2018
OASE FEESTMAAND SEPTEMBER 2018

03-09-2018 is het exact 25 jaar geleden, dat in het Gelderse Beuningen, in de tuinen van het voormalig nonnenklooster, Stichting Oase werd opgericht. 

25 jaar later willen we op 5 locaties, verspreid door Nederland en Vlaanderen velen van jullie de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten, herinneringen uit te wisselen maar vooral ook met elkaar over heden en toekomst te praten, te genieten van de schoonheid en het bijzondere van de plekken…

Neem vooral ook van alles mee wat je anderen wil laten zien, horen, ruiken, proeven of voelen en smeed plannen voor een nog boeiender toekomst! 

Verder lezen »

29 oktober 2017
ReŁnie cursisten Ecohovenier

Vrijdag en zaterdag, 15 + 16 september 2017, vond op Texel de eerste reünie van oud-cursisten van de opleiding ecologisch hovenier plaats. Ca. 40 mensen - deelnemers van tot nu toe 5 afgeronde edities, de vaste docenten Heilien Tonckens en Marcel Rekers, de mede-organisatoren /initiatiefnemers van de cursus, Marianne van Lier en Willy Leufgen - genoten op de beide dagen fietsend en wandelend in 4 kleinere groepen van de unieke natuur- en cultuurdiversiteit van het waddeneiland. Op vrijdag fietsten en wandelden ook twee vertegenwoordigers van de opleidingspartner TerraNext mee over het eiland. En natuurlijk hadden we, tegen elke voorspelling in, behoorlijk geluk met het weer!

Verder lezen »

18 april 2017
Wilgendag

Zaterdag 8 april j.l. kwam een flinke groep van exact 50 mensen (meer pasten echt niet in de fluisterboot!) bijeen op het Biesboschmuseum-eiland bij Werkendam. Oase-lezers en -vrienden uit de verschillende 'bloedgroepen' van Stichting Oase verkenden, onder leiding van twee uiterst deskundige gidsen, Arnout

Zwaenepoel (Vlaamse Biesbosch- en wilgendeskundige uit Brugge)

en Theo Muusse (SBB boswachter), de Biesbosch! 

Verder lezen »

14 maart 2017
Nieuwe opleiding in Vlaanderen!

Na een voorbereidingsperiode van ruim een jaar - voor het zoeken (en vinden!) van tientallen geschikte locaties, experts, kundige docenten, opstellen van een 2-jarig lesprogramma, p.r., werving etc. - startte 18+19 maart 2017 in nauwe samenwerking met INVERDE een nieuwe opleiding voor Ecologisch hovenier in Vlaanderen: "Van tuin tot landschap, een ecologische visie"Verder lezen


20 december 2015
100ste Oase!!!

Op 12 december hebben we in Dordrecht het verschijnen van het 100ste nummer van Oase gevierd. De omslagen van alle 99 eerder uitgekomen Oases slingerden feestelijk door de gezellige ruimte van het Natuurvriendenhuis.

Omdat met name die mensen waren uitgenodigd die de afgelopen 25 jaar heel veel voor Oase hebben betekend (als columnist, auteur van meer dan 3 artikelen, langjarige adverteerders en anderen die Oase inhoudelijk en/of financieel al die jaren mogelijk hebben gemaakt) was het voor velen vooral een gelegenheid om weer eens veel mensen te ontmoeten die ze soms al heel lang niet meer gezien hadden. In de uitnodiging stond dat mensen geen moeite hoefden te doen om een cadeautje te zoeken, maar dat iets lekkers voor bij de koffie of het drankje op het eind van de middag de feestvreugde wel zouden verhogen. Dat leverde heel veel lekkers op!

Er was dus ruim tijd ingepland om gezellig bij te praten bij heerlijke hapjes en drankjes.

Maar er stonden ook, naast een presentatie over de ontwikkelingen vanaf het eerste nummer in 1991 door Willy Leufgen en een mooi, persoonlijk verhaal over Oase door Machteld Klees, nog twee verrassingen op het programma.

Verder lezen »

8 oktober 2012
Goud voor Wilde Weelde Wereld

Op de laatste dag van de Floriade, tevens een stralende herfstdag, zijn prijzen uitgereikt aan verschillende inzenders. In de categorie Ontwerp en Uitvoering is de inzending van Wilde Weelde Wereld met goud beloond! Een grote groep leden van Wilde Weelde was op de tuin aanwezig om de Floriade feestelijk af te sluiten. Zo konden ze samen met Jasper Helmantel, Giel van der Palen en Johan Geerdink het glas heffen op deze mooie erkenning. Van harte gefeliciteerd!


2 juli 2012
Wilde Weelde Wereld - impressies

Fotoalbum van de Floriade in Venlo, 30 juni + 1 juli j.l.


26 juni 2012
Medewerking aan Floron onderzoek

Vraag aan heem- en natuurtuinbeheerders in Nederland

'Hierbij stuur ik jullie een bericht door van de heer Sparrius van FLORON. Hij vraagt om namen van heemtuinen en -parken waar soorten groeien die in het wild uit ons land verdwenen zijn. Ik vraag jullie zijn vraag zorgvuldig te bekijken en als jullie soorten van zijn lijsten hebben, dit aan hem te melden. Het e-mailadres is sparrius@floron.nl

Van belang is hierbij het volgende: het gaat om echte, in Nederland wilde soorten. Dus niet om op zich wel de juiste soorten maar afkomstig uit het buitenland. Deze kunnen afwijken vanwege bijv. een andere variëteit, eco-type of dergelijke. Ook geen kweekvormen, cultuurvormen e.d., dus cultivars.

Graag jullie medewerking.'

 

Met vriendelijke groet, Hein Koningen.

Zie lijst