Nieuws

14 september 2022
8 oktober Netwerkdag

Het Oase Netwerk organiseert op 8 oktober in Amersfoort een Netwerkdag waar 'Kruisbestuiving' centraal staat. Op het programma staan drie uitstekende sprekers die vanuit hun passie voor groen vertellen hoe zij verbinding creëren tussen mensen, natuur en kunst. Vervolgens kunnen de deelnemers hun inspiratiebronnen delen. (zie ook het herfstnummer van tijdschrift Oase)

Verder lezen »

19 maart 2020
Stnzenplantenexcursie vervalt

De excursie op 18 april, naar de stinzenplanten in Friesland, vervalt vanwege het coronavirus. Degenen die zich aangemeld hadden ontvangen persoonlijk bericht.


29 juli 2019
Noodklok voor Domies Toen

In Pieterburen ligt Domies Toen, de 'tuin van de dominee'. Waar je nu door de mergelvallei met zeldzame planten loopt stond vroeger een boerderijpastorie, in het Gronings een weem. De slingertuin met vijver en grote bomen was de voortuin van de pastorie. Waar nu de rozen, kruiden en hooiland- en akkerbloemen bloeien, verbouwde ‘domie’ ooit zijn groenten.

Domies Toen is bekend om zijn collectie stinzenplanten en dankt hieraan zijn status als Botanische Tuin. Echter, Domies Toen, verkeert financieel in zwaar weer. Daarom wordt er op 9 augustus 2019 een Noodklokdag georganiseerd, om brede aandacht te vragen voor deze bijzondere tuin. Een dag vol evenementen, eten, muziek, en klokgelui voor iedereen die Domies Toen een warm hart toedraagt.

Zie: Domies Toen


13 februari 2019
Minisymposium Ger Londo

Met een minisymposium over zijn werk eren we vrijdag 1 maart a.s. Ger Londo, die in december 2018 overleed. Een man die, zowel in zijn wetenschappelijke werk als privé, grote liefde en passie had voor planten en natuurlijke begroeiingen. Hij inspireerde wetenschappers en praktijkmensen met zijn boeken, waarmee hij ons toegang gaf tot zijn schat aan kennis over theorie en praktijk. Deze middag wordt georganiseerd door het Oase Netwerk i.s.m. Wageningen Environmental Research. U bent van harte welkom!

Verder lezen »

7 januari 2019
SNTP?!?

Een nieuw jaar een nieuw begin.

De vakgroep Heemtuinbeheer wordt een heuse Vereniging!

Op 19-01-2019 zal de oprichtingsvergadering van de Samenwerkende Natuurrijke Tuinen en Parken (SNTP) gehouden worden. 

Verder lezen »

5 december 2018
Rob Leopold & Hein Koningenprijs

Op zaterdag 22 september, tijdens de viering van 25 jaar Stichting Oase, is de eerste Rob Leopold & Hein Koningenprijs uitgereikt! Deze tweejaarlijkse wisseltrofee is bedoeld voor vernieuwende initiatieven in het natuurrijke groen. Bij deze eerste editie is de prijs gegaan naar Jasper Helmantel en Jojanneke Bijkerk van de Cruydt-Hoeck. Met hun bedrijf in wilde bloemenzaden en met hun vele nevenactiviteiten zetten zij zich in voor een mooiere, bloemrijke wereld en voor het bevorderen van de biodiversiteit. De prijs bestaat uit een beeldje, gemaakt door Hester de Beus en een houtsnede van Siemen Dijkstra.

Verder lezen »

30 oktober 2018
Nieuwe brochure

In het kader van het programma Jong Leren Eten is het afgelopen jaar een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar kindermoestuintjes in Nederland. Hierover is nu een brochure verschenen die bedoeld is voor het onderwijs. Tekst: Marianne van Lier en Willy Leufgen; redactie en vormgeving, Machteld Klees. 


25 mei 2018
OASE FEESTMAAND SEPTEMBER 2018

03-09-2018 is het exact 25 jaar geleden, dat in het Gelderse Beuningen, in de tuinen van het voormalig nonnenklooster, Stichting Oase werd opgericht. 

25 jaar later willen we op 5 locaties, verspreid door Nederland en Vlaanderen velen van jullie de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten, herinneringen uit te wisselen maar vooral ook met elkaar over heden en toekomst te praten, te genieten van de schoonheid en het bijzondere van de plekken…

Neem vooral ook van alles mee wat je anderen wil laten zien, horen, ruiken, proeven of voelen en smeed plannen voor een nog boeiender toekomst! 

Verder lezen »

29 oktober 2017
ReŁnie cursisten Ecohovenier

Vrijdag en zaterdag, 15 + 16 september 2017, vond op Texel de eerste reünie van oud-cursisten van de opleiding ecologisch hovenier plaats. Ca. 40 mensen - deelnemers van tot nu toe 5 afgeronde edities, de vaste docenten Heilien Tonckens en Marcel Rekers, de mede-organisatoren /initiatiefnemers van de cursus, Marianne van Lier en Willy Leufgen - genoten op de beide dagen fietsend en wandelend in 4 kleinere groepen van de unieke natuur- en cultuurdiversiteit van het waddeneiland. Op vrijdag fietsten en wandelden ook twee vertegenwoordigers van de opleidingspartner TerraNext mee over het eiland. En natuurlijk hadden we, tegen elke voorspelling in, behoorlijk geluk met het weer!

Verder lezen »

25 april 2017
Thijsse's Hof

Thijsse's Hof zoekt nieuwe beheerder/hovenier per 1.6.2017.

Kijk voor meer informatie op de website van Thijsse's Hof, www.thijsseshof.nl. In de vacature is inmiddels voorzien. Lees hier meer over de nieuwe beheerder, Johan Görtemöller.


18 april 2017
Wilgendag

Zaterdag 8 april j.l. kwam een flinke groep van exact 50 mensen (meer pasten echt niet in de fluisterboot!) bijeen op het Biesboschmuseum-eiland bij Werkendam. Oase-lezers en -vrienden uit de verschillende 'bloedgroepen' van Stichting Oase verkenden, onder leiding van twee uiterst deskundige gidsen, Arnout

Zwaenepoel (Vlaamse Biesbosch- en wilgendeskundige uit Brugge)

en Theo Muusse (SBB boswachter), de Biesbosch! 

Verder lezen »

14 maart 2017
Nieuwe opleiding in Vlaanderen!

Na een voorbereidingsperiode van ruim een jaar - voor het zoeken (en vinden!) van tientallen geschikte locaties, experts, kundige docenten, opstellen van een 2-jarig lesprogramma, p.r., werving etc. - startte 18+19 maart 2017 in nauwe samenwerking met INVERDE een nieuwe opleiding voor Ecologisch hovenier in Vlaanderen: "Van tuin tot landschap, een ecologische visie"Verder lezen


13 maart 2017
Lezingen over wilde bijen

Tijdens het lente-evenement in de Botanische Tuinen in Utrecht heeft Arie Koster een lezing gehouden over de leefwijze van wilde bijen en over geschikte drachtplanten voor bijen. De pdf's hiervan zijn te vinden op de pagina publicaties.


25 februari 2017
Wilgendag 8 april

Tijdens deze dag staan wilgen in de natuur centraal. Nationaal Park De Biesbosch is daarvoor uiteraard de place to be! We hopen met elkaar een informatieve en inspirerende dag te beleven en komen bij elkaar in het Biesboschmuseumeiland, De Hilleweg 2, 4251 MT Werkendam.

2, 4251 MT Werkendam.

Verder lezen »

20 december 2015
100ste Oase!!!

Op 12 december hebben we in Dordrecht het verschijnen van het 100ste nummer van Oase gevierd. De omslagen van alle 99 eerder uitgekomen Oases slingerden feestelijk door de gezellige ruimte van het Natuurvriendenhuis.

Omdat met name die mensen waren uitgenodigd die de afgelopen 25 jaar heel veel voor Oase hebben betekend (als columnist, auteur van meer dan 3 artikelen, langjarige adverteerders en anderen die Oase inhoudelijk en/of financieel al die jaren mogelijk hebben gemaakt) was het voor velen vooral een gelegenheid om weer eens veel mensen te ontmoeten die ze soms al heel lang niet meer gezien hadden. In de uitnodiging stond dat mensen geen moeite hoefden te doen om een cadeautje te zoeken, maar dat iets lekkers voor bij de koffie of het drankje op het eind van de middag de feestvreugde wel zouden verhogen. Dat leverde heel veel lekkers op!

Er was dus ruim tijd ingepland om gezellig bij te praten bij heerlijke hapjes en drankjes.

Maar er stonden ook, naast een presentatie over de ontwikkelingen vanaf het eerste nummer in 1991 door Willy Leufgen en een mooi, persoonlijk verhaal over Oase door Machteld Klees, nog twee verrassingen op het programma.

Verder lezen »

24 oktober 2014
Springzaad Excursie Lelystad

Tijdens deze excursie, 29 oktober a.s., georganiseerd door Stichting Springzaad in samenwerking met de regio Flevoland bezoeken we het Belevenissenbos (grootste speelbos in Nederland) en twee groene schoolpleinen, alle drie in Lelystad. 

Verder lezen »

12 juni 2014
Erratum Oase weekend

Spijkerkwartier: De tuin op de Kastanjelaan 31A, van Yvonne de Ridder is niet alleen bij de rondleiding maar het hele weekend open. Aanbellen.


7 mei 2014
Oase-weekend in Arnhem

Van 13-15 juni zijn alle mensen die enthousiast zijn voor natuurrijke tuinen en parken van harte welkom in Arnhem en omgeving. Stichting Oase organiseert van vrijdag tot en met zondag een driedaags programma met rondleidingen per fiets of wandelend langs Arnhemse Oase's. Het is ook mogelijk de tuinen en parken op eigen gelegenheid te bezoeken. 

Verder lezen »

9 november 2013
Afscheid van Domies Toen

Nienke Reeder is gestopt als beheerder van Domies Toen in Pieterburen, Noord-Groningen.

Lees meer


8 oktober 2013
Domies Toen zoekt tuinbeheerder

Domies Toen in Pieterburen zoekt per 1 maart 2014 een tuinbeheerder. Domies Toen is een botanische tuin die vanwege haar grote verscheidenheid aan biotopen en planten elk jaar wordt bezocht door ongeveer 7000 bezoekers. Onderdeel van de tuin is de Theeschenkerij, die dient als vertrekpunt voor veel activiteiten in Domies Toen. De Tuin is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen.

Verder lezen »

12 april 2013
Leuk team zoekt versterking!

Het team van de Educatieve Natuurtuin Goffert -momenteel bestaand uit twee betaalde en één vrijwillige kracht- zoekt met spoed een vierde teamlid voor de vrijwilligersfunctie “Coördinator beheer en onderhoud”.
Zij/hij geeft vorm aan het beheer van de tuin en coördineert twee dagen per week een groep enthousiaste en betrouwbare onderhoudsvrijwilligers. Hiernaast heeft zij/hij zitting in het team-overleg.
Wij bieden een fijne werksfeer en een prachtige werkomgeving, en mogelijkheden tot kennis-verdieping.
Mocht je interesse hebben in deze functie neem dan gerust contact met ons op: 024-3541729 / info@natuurtuingoffert.nl


Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert
Goffertweg 19
6532 AA Nijmegen
www.natuurtuingoffert.nl
 


9 november 2012
Goed nieuws voor Muntendam!

De gemeenteraad van Menterwolde heeft in de nacht van 8 op 9 november met meerderheid van stemmen besloten om de subsidie voor de Heemtuin Muntendam in 2013 te continueren. Dat geeft de Heemtuin tenminste ruimte om plannen voor verzelfstandiging uit te werken. Gefeliciteerd!


10 oktober 2012
Help Heemtuin Muntendam!

Het college van B&W van Menterwolde heeft voorgesteld om de subsidie voor de Heemtuin Muntendam in 2013 totaal te schrappen en met een commerciële marktpartij verder te gaan. Dat er bezuinigd moet worden snappen we. Maar zonder overleg en op deze radicale manier, heeft het bestuur overvallen. De afgelopen 6 jaar is het stichtingsbestuur met alle medewerkers erin geslaagd de tuin tot grote bloei te brengen en wij vrezen dat op deze manier de kwaliteit van de Heemtuin verdwijnt.
Om door te kunnen gaan en de Heemtuin uit te laten groeien tot de diamant van Menterwolde hebben we alle ondersteuning, ook die van u, nodig. Indien u ons ondersteunt, vragen wij u onze petitie te ondersteunen. Via onderstaande link kunt u dat digitaal doen.
Alvast hartelijk dank namens de medewerkers en ook namens iedereen die bij de Heemtuin betrokken is.
http://heemtuin.petities.nl


8 oktober 2012
Goud voor Wilde Weelde Wereld

Op de laatste dag van de Floriade, tevens een stralende herfstdag, zijn prijzen uitgereikt aan verschillende inzenders. In de categorie Ontwerp en Uitvoering is de inzending van Wilde Weelde Wereld met goud beloond! Een grote groep leden van Wilde Weelde was op de tuin aanwezig om de Floriade feestelijk af te sluiten. Zo konden ze samen met Jasper Helmantel, Giel van der Palen en Johan Geerdink het glas heffen op deze mooie erkenning. Van harte gefeliciteerd!


21 september 2012
Ontdek Slochteren

19 en 20 oktober.

Stichting Oase organiseert een bijzondere, tweedaagse excursie naar het Groningse Slochteren.

Ontdek hoe daar dorpsrandparken en speelnatuur wordt aangelegd, begrazing wordt uitgevoerd en dorpsbewoners 'hun' park koesteren.
Ook bezoeken we de statige, oude Fraeylemaborg, 'nieuwe natuur' en diverse historische gebouwen en plekken.
Meer informatie, ook over opgave, is te vinden onder activiteiten, bij de datum 19 en 20 oktober en in het herfstnummer van Oase.


19 september 2012
Le Roy overleden

Louis Le Roy is op 15 juli jongstleden op 87-jarige leeftijd overleden, in zijn werkkamer in Oranjewoud. Een man die door zijn originele ideeën en meningen, en ook door hoe hij die met verve verdedigde, of je het nu met hem eens was of niet, indruk maakte op iedereen die hij in zijn lange leven ontmoette.


In vier Oase artikelen (zomer 1996 – lente 1997) heeft Ben Veld Louis Le Roy uitgebreid aan het woord gelaten. Lees (of herlees) deze interviews. Ze zijn allevier bij elkaar te vinden onder Archief Tijdschrift Oase (bekijk alle nummers, voorjaar 2004). Daar is ook een artikel over de Lewenborg, Groningen te vinden.

In het winternummer 2012 staat een uitgebreid artikel over de persoonlijke inspiratie die natuurtuinliefhebbers, hoveniers en ontwerpers dankzij Le Roy opdeden.


2 juli 2012
Wilde Weelde Wereld - impressies

Fotoalbum van de Floriade in Venlo, 30 juni + 1 juli j.l.


26 juni 2012
Medewerking aan Floron onderzoek

Vraag aan heem- en natuurtuinbeheerders in Nederland

'Hierbij stuur ik jullie een bericht door van de heer Sparrius van FLORON. Hij vraagt om namen van heemtuinen en -parken waar soorten groeien die in het wild uit ons land verdwenen zijn. Ik vraag jullie zijn vraag zorgvuldig te bekijken en als jullie soorten van zijn lijsten hebben, dit aan hem te melden. Het e-mailadres is sparrius@floron.nl

Van belang is hierbij het volgende: het gaat om echte, in Nederland wilde soorten. Dus niet om op zich wel de juiste soorten maar afkomstig uit het buitenland. Deze kunnen afwijken vanwege bijv. een andere variëteit, eco-type of dergelijke. Ook geen kweekvormen, cultuurvormen e.d., dus cultivars.

Graag jullie medewerking.'

 

Met vriendelijke groet, Hein Koningen.

Zie lijst


1 juni 2012
Kennismakingsnummer van Oase

U kunt nu extra voordelig kennismaken met Oase.

Ontvang het extra dikke zomernummer voor alleen de portokosten.

Ga naar abonnee worden en zet bij toelichting 'Kennismakingsnummer'.

Wij sturen u het nummer toe, samen met betalingsgegevens voor de porto. U ontvangt dit nummer uiteraard zonder verdere verplichtingen.

 


29 januari 2012
Wilde Weelde Wereld

Wilde Weelde gaat naar de Floriade 2012!
Vereniging Wilde Weelde legt op dit moment op het Floriade terrein in Venlo een tuin aan, die de visie van de vereniging en van de deelnemende bedrijven op natuurlijk groen en natuurrijk ontwerp zal verbeelden. Bloemenweides, inheemse en gecultiveerde beplanting in combinatie met fruitbomen en heesters maken van deze tuin een boeiend geheel. Met de resten van een opgebroken weg is ondertussen al een spectaculaire stapelmuur gecreëerd. Wilt u vast een kijkje nemen in deze Wilde Weelde wereld? Klik naar http://www.wildeweeldewereld.nl.