Netwerken

Stichting Oase kent naast haar eigen activiteiten een relatief zelfstandig netwerk, de Vakgroep Heemtuinbeheer , deze is in 2019 verder gegaan als vereniging Samenwerkende Natuurtuinen- en Parken (SNTP) en twee voormalige netwerken, tegenwoordig een zelfstandige vereniging, Wilde Weelde. (Wilde Weelde van 1994-1999) en een zelfstandige stichting, Springzaad.

 

Tijden veranderen, inmiddels hebben deze zelfstandige organisaties de behoefte uitgesproken om weer meer samen te werken. Dit krijgt gestalte in het gemeenschappelijke Oase Netwerk. Stichting Oase zal hier als een van de organisaties in deelnemen.

 

"Six degrees of separation" (letterlijk "zes niveaus van scheiding") is een theorie die stelt dat een ieder op onze planeet, via een netwerk met zes niveaus, met elkaar verbonden is.

Via een netwerk, met maximaal vijf tussenschakels, is een ieder op onze planeet met elkaar verbonden. Deze hypothese is voor het eerst geopperd door de Hongaarse schrijver Karinthy Frigyes. Het concept is gebaseerd op het idee dat het aantal kenniskringen exponentieel toeneemt met het aantal schakels in de netwerkketen." (Wikipedia)

 

Ooit zagen wij in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem een kunstwerk op een reuze plafond, dat met duizenden puntjes en verbindingslijnen de exponentiele toename van onderlinge netwerkcontacten van mensen verbeelde. Fascinerend!

 

Helemaal bevatten doen wij het nog niet, maar intrigerend is het idee zeker wel. En al zijn het veel meer schakels of voelt het misschien zelfs benauwend, al die 'korte lijnen': mits je in alle vrijheid voor elkaar kiest, lijkt het ons de meest vrije en onafhankelijke wijze van samenwerken, voor individueen net zo zeer als ook voor organisaties, bedrijven, of bewegingen onderling.