Moeras- en stinzentuin

Kerkdijk 126
3615 BJ Westbroek

Contactpersoon:

Dr. Wim Baas, o.a. mede-auteur Stinzenflora in Fryslan


Openingstijden:

Elke laatste zaterdag van de maanden februari tot september en tevens de tweede zaterdag van maart (stinzenplanten) en juni (bloeiende orchideen). Toegang vrij tussen 10.00 - 17.00 uur.


De natuurrijke, ecologisch beheerde ‘Moeras- en Stinzenplantentuin’ ligt aan de rand van het SBB-natuurreservaat ‘De Westbroekse Zodden’. Het moerasgedeelte van de educatieve tuin is dan ook grotendeels natuurlijk. Op een brede, niet-verveende voormalige veenweide zijn sinds 1992 diverse biotopen aangelegd: een voedselarm veenmoeras, een heldere veenvijver en diverse biotopen voor stinzenplanten. In de 'stinzenplantenbiotopen' zijn tientallen vrachten klei, kalkhoudend puin, zand, schelpengruis en natuursteen verwerkt. Door keermuren en taluds tot ca. 3 m hoog ontstonden veel gradiënten die aan vrijwel alle stinzenplanten groeimogelijkheden bieden. Naast inheemse moerasplanten en stinzenplanten staan in de tuin ook bijzondere niet-inheemse bomen, heesters, moeras- en bosplanten.


« terug naar overzicht tuinlocaties