Ecologisch Groen Eva Lanxmeer

Lodewijk van Deysselhof 19
4103 WK Culemborg
www.eva-lanxmeer.nl


Contactpersoon:

Stichting EVA, 034-5568506

info@evacentrum.nl


Openingstijden:

Openbaar toegankelijke wijk


Ligging en bereikbaarheid:

Er is geen sprake van een tuin, maar van vele tientallen  particuliere, natuurvriendelijke tuinen, verbindende, meer gemeenschappelijke groengebieden tussen de verschillende huizenblokken en buurtjes, maar ook grotere waterpartijen, een oude boomgaard, een stadsboerderij e.d.


Toegang:

Gratis


Introductie
2002 is het project EVA-Lanxmeer in Culemborg gestart vanuit een particulier initiatief als bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame en milieubewuste samenleving. Inmiddels is de wijk EVA-Lanxmeer uitgegroeid tot een landelijk en internationaal voorbeeld voor duurzame stedenbouw en voor sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. EVA-Lanxmeer is een coproductie van de gemeente Culemborg en Stichting E.V.A.

De door EVA opgestelde principes voor het ontwerpen en ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen zijn het uitgangspunt geweest voor EVA-Lanxmeer. Deze principes zijn onder meer:

 • inventarisatie van de Genius Loci: de bestaande kwaliteiten van de plek die bewaard moeten blijven en/of versterkt kunnen worden
 • het zoveel mogelijk sluiten van stof- en energiekringlopen en zichtbaar maken van natuurlijke kringlopen
 • optimale verbinding van landschappelijke elementen en architectuur
 • optimale inbedding van duurzame waterhuishouding en duurzame energievoorziening in stedenbouwkundig plan
 • ontwerpen van ‘ontmoetingsplekken’ en voorwaarden scheppen voor eigen initiatieven van bewonersparticipatie van toekomstige bewoners en gebruikers bij ontwerp en beheer van de wijk.
 • De wijk Lanxmeer ligt rondom een waterwingebied met een oude markante watertoren. In het beschermde waterwingebied voormen oude hoogstam appelbomen en populieren een groene zone. Oude landschappelijke kenmerken en ecologische kwaliteiten zijn in het stedenbouwkundig plan opgenomen. Duurzame water- en energiehuishouding vormen een onderdeel van de wijk.
 • Een van de uitgangspunten bij de start van het project in 1994 was tevens dat de kwaliteit van de gebouwde omgeving zoveel mogelijk moet bijdragen aan het welzijn van mensen die er wonen en werken. De bebouwde omgeving is een belangrijk pedagoog en speelt een grote rol bij de opvoeding en ontplooiing van kinderen. Daarom was participatie van toekomstige bewoners en gebruikers vanaf het begin een onderdeel van het interdisciplinaire planproces.
 • EVA-Lanxmeer is een gebied van ongeveer 24 hectare naast het NS station van Culemborg. Daartoe behoort ook een kantorengebied dat aan de duurzame criteria van het EVA concept moet voldoen.
 •  

Het totale plan omvat:

 • ca. 250 woningen en appartementen, deels met bedrijfsruimten en voor verschillende inkomenscategorieën
 • ca. 40.000 m2 kantooroppervlak met woon/werkfunctie
 • een zorgboerderij voor oudere agrariërs
 • een ecologische stadsboerderij voor voedselproductie en contact met de natuur: http://www.caetshage.org/
 • EVA Centrum en Hotel: een multifunctioneel centrum voor Integrale ecologie en maatschappelijke vernieuwing met congres en overnachting faciliteiten
 • Waterwingebied
 • Archeologische vindplaatsen
   

Een rondwandeling door het ecologische groen in de wijk (2011) 


Faciliteiten:

zie http://www.caetshage.org/


« terug naar overzicht tuinlocaties