De Heimanshof

Wieger Bruinlaan 1-7
2132 AW Hoofddorp
www.deheimanshof.nl


Openingstijden:

Op werkdagen van 8.30 - 17 uur en in het eerste weekend van de maand van 13 - 17 uur.


Ligging en bereikbaarheid:

De Heimanshof ligt in het noordoosten van Hoofddorp. Openbaar vervoer: vanaf NS-station Hoofddorp, buslijn 79, halte Arnolduspark. Buslijn 140, Utrecht-Haarlem, halte Hoofdweg/Beursplein, 10 minuten lopen langs de Hoofdvaart richting Badhoevedorp, rechtsaf Wieger Bruinlaan.


Toegang:

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.


Rond 1975 werd in Hoofddorp, op inititatief van Ton Engelman, in de traditie van Heimans en Thijsse een instructieve tuin aangelegd van 1 ha groot, waar men planten en dieren in hun natuurlijke omgeving wilde laten zien. De tuin werd vernoemd naar E. Heimans, de Amsterdamse onderwijzer en natuurliefhebber, die samen met zijn vriend Jac. P. Thijsse velen in de 20ste eeuw geïnspireerd heeft. Ton Engelman heeft de tuin 25 jaar lang vorm gegeven.
Het hart van de heemtuin wordt gevormd door de veenplas met veel soorten water- en oeverplanten: kattestaart, galigaan, waterdrieblad, krabbescheer en kikkerbeet. Het poeltje, dat aan deze veenplas grenst, met dotterbloem, grote boterbloem en hennegras, wordt evenals de graslandjes eenmaal per jaar gemaaid met de zeis.

De bloemrijke graslandjes liggen op diverse grondsoorten, van verschillende vochtigheid, zodat veel graslandsoorten een kans krijgen.
Ter ere van E. Heimans, die graag in Limburg verbleef, werd een heuvelrug met een kalkrijke bodem aangelegd, met een begroeiing van o.a. wilde marjolein, sikkelklaver, kroonkruid, gevinde kortsteel en duifkruid.

Een stukje slangenmuur, zoals die vroeger op oude buitenplaatsen voorkwamen, biedt onderkomen aan planten als plat beemdgras, stengelomvattend havikskruid en klein glaskruid.
Veel plaats is ingeruimd voor akkertjes met oude en vaak in onbruik geraakte cultuurgewassen als meekrap, huttentut, boekweit, eenkoorn, emer en spelt, met de bijbehorende akkerbegeleidende flora met klaproos, bolletjesraket, akkerboterbloem, dreps en akkerdravik.
Het open middenterrein wordt omsloten door een bosrand met o.a. stinzenplanten. Dode takken en stammen blijven liggen om paddestoelen en insecten een levenskans te bieden.
Op het duin en in het binnenduinbos (met kardinaalsmutsstruweel) groeien droogteminnende soorten als driedistel, zwenkdravik, duindoorn en zeepkruid.

Bij de kas, waar in kweekbakken kwetsbare soorten worden gekweekt, is een modeltuintje op stadstuinformaat, met alle landschapselementen die ook in de grote tuin te vinden zijn.
Al met al groeien er in de tuin zo’n 800 soorten wilde planten, waarvan zo’n honderd grassoorten en twintig zeggesoorten. De Heimanshof is nadrukkelijk een ‘gemeenschap van planten én dieren’.
De tuin wordt beheerd door de vereniging ‘Vriendenkring van de Heimanshof aan de Wieger Bruinlaan’, voor de beheerder is op dit moment een vacature.
Regelmatig worden nieuwe elementen en biotopen aan de tuin toegevoegd, zoals onder de vorige beheerder Henk Nijenhuis, een stukje rivierduin, een natte pioniervegetatie en een stromende beek met waterval door een Achterhoeks en Limburgs beekbiotoop.

Schooltuinen, een kruidentuin en kassen onder de naam ‘De Geheime Tuin’, maken eveneens deel uit van de Heimanshof.
Onder het beheer van Franke van der Laan werd de tuin tot 1,7 ha uitgebreid met daarin o.a. een natuurspeelplaats, een bijenleslokaal en een zandpioniershoek met grote aantallen roggelelies.
In 2007 werd een jeugdnatuurclub voor ouders met kinderen opgestart, die wekelijks tuiniert en elke maand een inspirerend natuurprogramma aanbiedt.
De Heimanshof organiseert sinds 2004 natuurontwikkelings-activiteiten in de omgeving van de tuin i.s.m. wijken, bedrijven en de gemeente Hoofddorp. In 2010 kon de oppervlakte die in beheer is worden uitgebreid tot 35 ha. Voor deze aciviteiten kreeg de Heimanshof van het ministerie van LNV het predikaat Nationaal Voorbeeld Projekt Landschap en Burgerbetrokkenheid uitgereikt.

 


Faciliteiten:

Groepsrondleidingen zijn mogelijk op aanvraag.

Sinds 1991 maakt het Natuur- en Milieueducatiecentrum (NME) ‘De Kijkdoos’ deel uit van De Heimanshof. In het centrum zijn gedurende de openingsuren boeken en tijdschriften ter inzage. Koffie en thee zijn dan ook verkrijgbaar.

Regelmatig, ieder eerste weekend van de maand, van 14.30 -15.30 uur, worden er lezingen door de ‘Vriendenkring’ georganiseerd. Een folder en een halfjaarprogramma voor de te houden lezingen zijn verkrijgbaar bij ‘De Kijkdoos’.

Onder het NME programma i.s.m. de tuin vallen ook de kruidentuin met 150 medicinale, keuken- en verfkruiden en een kassencomplex met een tropisch deel (Suriname), een woestijngedeelte (Mexico) en een mediterane hoek (Spanje).
Tijdens de open weekeinden en op de donderdagen zijn in ‘De Kweekhoek’ planten en zaden te koop.
In de tuin en in De Kijkdoos is rekening gehouden met rolstoelgebruikers, een invalidentoilet is aanwezig.
 


« terug naar overzicht tuinlocaties