BOEKEN EN BROCHURES


Das Naturgartenbaubuch – nachhaltig denken, planen, bauen

Das Naturgartenbaubuch, deel I en II, ISBN978-3-9818573-1-3, Naturgarten Verlag, Ottenhofen, 2017, bestellingen via de boekshop www.reinhard-witt.de. Prijs: per deel € 54,95; beide delen samen € 99,50.

Het nieuwe Naturgartenbaubuch (de naam dekt de lading niet werkelijk, het is veel meer) is niet een flink boek zoals Reinhard Witt’s ‘klassieker’ met dezelfde titel uit 2003; 14 jaar later heeft Reinhard in zijn intensieve leven natuurlijk meer dan twee keer zoveel kennis en ervaring opgedaan en dus verwerkt in twee lijvige boeken van elk 2 kg(!) zwaar, formaat A-4 aan de ruime kant, elk 408 blz. dik en in totaal 2.825 foto’s rijk! Al ben je niet gefixeerd op cijfertjes, de boeken van Reinhard Witt verleiden je er gewoon toe…

Verder lezen »
 

Natur für jeden Garten - 10 Schritte zum Natur-Erlebnis-Garten

Dr. Reinhard Witt, Naturgarten-Verlag Ottenhofen, 2015 (2e editie)

"Een nieuw boek van Reinhard Witt, de productiefste auteur en vakman die ik ken. Na zijn grote naslagwerk Nachhaltige Pflanzungen und Ansaaten (Duurzame beplantingen en uitzaaiingen, 2012) nu dit allesomvattende levenswerk als opvolger van Der Naturgarten uit 2001. Na ruim 25 jaar ervaring met het bouwen, ontwerpen en volgen van ontwikkelingen van natuurtuinen in Duitsland, Nederland en Zwitserland is Reinhard Witt tot een gerijpt bewustzijn over het thema inheems groen en alles wat daarmee samenhangt gekomen (...)." (uit: recensie in Oase, lente 2014).

Klik hier om het document te openen »
 

Dwalen door betoverend heemgroen

Arien Slagt en Arlette Kouwenhoven, Stichting LM Publishers, Arnhem, 2014. isbn 978-94-6022-272-6. Fraai geillustreerd, 128 blz.

Dwalen door betoverend heemgroen is een bijzonder fraai opgemaakte, stijlvolle wandelgids met een schat aan informatie over de bomen en planten die u al wandelend tegenkomt in de 3 bekendste heemparken van Amstelveen. Tevens wordt stilgestaan bij de geschiedenis van deze parken en hun naamgevers. En uiteraard de planten: de Korenbloem, het Klein heksenkruid en het Grasklokje. Maar ook planten die men nauwelijks meer in het wild aantreft, vindt men nog volop in de heemparken van Amstelveen, die bij elkaar zo’n 11 hectare omvatten.

Hier hebben al die planten een plaats, of dat nu is in de open composities van watervlakte en omlijstende plantengroei van De Braak, de romantische en meer gesloten tuinkamers van het Dr. Jac. P. Thijssepark of het 'ruige' blauwgrasland van het Dr. Koos Landwehrpark. De wandeling begint bij het kwekerijpad in De Braak en eindigt bij het Rood Kornoeljepad in het Thijssepark.

Met handige, uitklapbare routekaart in kleur.

 

De stad ontkiemt

Kim Lagerweij, Arnhem, 2013, eigen uitgave, rijk geïllustreerd, f.c. 112 pagina's

De stad ontkiemt, de stadsboer bloeit op... Wie zijn de stadsboeren? Wat zijn hun beweegredenen? Hoe pakken zij het aan? En vooral... hoe kun je zelf aan de slag gaan als stadsboer? Met deze vragen in haar achterhoofd ging Kim op pad en ontmoette verschillende stadsboeren. De stadsboeren vertellen vol overgave over hun manier van voedsel verbouwen in de stad. Van balkonnetje tot volkstuintje, ze laten allemaal zien met hoeveel voldoening ze de groente zaaien, verzorgen en oogsten. Verder komen verschillende organisaties aan het woord, die zich inzetten voor lokale voedsel productie en consumptie in de stad. Samen met de lokale stadsboer zorgen deze organisaties ervoor dat de stad kan ontkiemen en de stadsboer zal bloeien… 

 

Allemaal spelen!

Marjan Wagenaar c.s., Uitgever Stichting Oase, Den Hoorn, nov. 2012. ISBN 978-90-819877-0-7. 112 blz. Rijk geillustreerd.

De ondertitel is helder: aan de slag met natuurspeelplaatsen voor kinderen met en zonder beperking!

In dit boekje wordt aandacht gevraagd en adviezen gegeven voor speelplekken waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Om beter inzicht te krijgen worden verschillende lichamelijke beperkingen, gedragsproblemen en verstandelijke beperkingen besproken. Daarbij telkens praktische tips en handreikingen om alle kinderen, binnen hun mogelijkheden, de kans te geven om ook natuurlijk te spelen. Voor ouders, docenten, hoveniers en ontwerpers!

 

Natuur in de straat

Jaap Dirkmaat, 2011. Uitgever: Ver. Nederlands Cultuurlandschap, 176 p., f.c.. ISBN 978-90-817927-0-7. Prijs: 24,95 euro,

"De babyboomgeneratie neemt in de komende decennia afscheid van het leven. Een sterk bij natuur en milieu betrokken deel van de Nederlandse natie is dan niet meer. Ondertussen zien we de nieuwe generaties vooral in steden opgroeien, waardoor ze met natuur en milieu niet veel binding meer hebben. Zelfs de seizoenen, die nog wel tot in de steden doordringen, ervaren zij als hinderlijk. Pollen in het voorjaar en de zomer veroorzaken allergieen; gladheid in de winter levert files op en door vallend blad in de herfst krijgen tram en trein 'vierkante wielen'', waardoor het openbaar vervoer vertraging oploopt." (Fragment tekst achterflap; de tekst in het boek en vooral de vele mooie foto's zijn gelukkig van een wat vrolijkere strekking! Laten we ons vooral uitgedaagd blijven voelen er iets positiefs tegenover te stellen).

Recensie Oase 4-2011

 

The Powerful Garden

V. Dewaelheyns, K. Bomans & H Gulinck, 2011. Garant Uitgevers nv, 237 p. ISBN 9789044127331. Prijs: 39,-- euro,

"1.100 m2, hetzij 8,2 % van de oppervlakte van Vlaanderen - veel meer dan in Nederland - wordt in beslag genomen door tuinen. Vergelijk dit met de Vlaamse bebossingsindex (10 %), en je krijgt meteen een idee van het ecologisch potentieel van tuinen. Toch blijven stadsgroen en tuinen meestal ver onder de radar van wetenschappers, stedebouwkundigen en politici. De initiatiefnemers/redacteurs van dit boek, drie medewerkers aan de Leuvense universiteit, wilden daar iets aan doen."

Recensie Oase 4-2011

 

Handboek Groene Daken, van idee tot realisatie

Albert Jan Kerssen, 2011. BDA Dak- en gevelopleidingen. ISBN 978-90-813439-78, prijs: 27,50 euro. Te bestellen bij Plant Publicity Holland, zie www.pph.nl

Handleiding voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van groene daken. Compleet en overzichtelijk geschreven. Een erg technisch boek, maar niet onnodig ingewikkeld en ook objectief.

Recensie: Oase 4-2011

 

Tuinen van overvloed

Fransje de Waard, 2011. Uitgever Jan van Arkel, 240 p. ISBN 9789062245086. Prijs: 14,95 euro

Hernieuwde uitgave van het gelijknamige boek over permacultuur van dezelfde auteur uit 1996. Het boek is meer een filosofisch verhaal dan een praktijkboek over de bewerking van het land door een verantwoorde omgang met de bodem en andere natuurlijke hulpbronnen: het fundament voor een blijvende en bloeiende samenleving. Het nodigt uit met hart en hoofd betrokken te blijven bij wat we doen.

Recensie Oase 4-2011

 

Koos Landwehr - Kind van de Natuur en Kunstenaar

Hein Koningen, 2010. Uitgever Ver. Historisch Amstelveen, prijs: 12,50, bestellen: verhistoraveen@hetnet.nl, o.v.v. boekje Koos Landwehr

Een uitgebreid verhaal over het leven van de vermaarde heemplantkundige en hovenier Koos Landwehr. Van binnenuit, want de auteur heeft jaren samen met Koos Landwehr in de Amstelveense parken gewerkt. Het is meer dan een biografie, Hein Koningen beschrijft ook de context, de historie van de heemparken en de Amstelveense plantsoenendienst. Aanbevolen voor iedereen die in heemparken geïnteresseerd is.

Recensie 1-2011

 

Naar meer natuur in tuin, park en landschap

Dr. Ger Londo, KNNV Uitgeverij, Utrecht, 2010, 202 blz., 34,95 euro

Een schat aan informatie van een zeer ervaren man op het gebied van (kleinschalige) natuurontwikkeling in tuinen en parken, en kleinschalig landschap; niet alleen voor professionals maar voor iedereen die zich bezighoudt met ontwerp, aanleg en onderhoud van meer natuurlijke tuinen en parken e.d.

 

Een huis voor de natuur

Frans Picavet, 2010. Uitgeverij Free Musketeers, 286 p., ISBN 978-90-484-1437-6. Prijs: 23,95 euro

Hoe een ouderwets volkstuincomplex veranderde  in een modern natuurrijk tuinpark. Het boeiende proces van verandering, intriges en ruzies, hoe je alle neuzen een kant op krijgt, maar ook 'gewoon' veel informatie over natuurlijk tuinieren.

Recensie Oase 4-2010

 

De tuinbaas en zijn buitenplaats

De Tuinbaas en zijn Buitenplaats, werken in historisch groen ISBN 978 90 400 7702 9 Auteur: Gertrudis A.M. Offenberg Uitgeverij Waanders 208 pag. 22 x 27 cm, f.c., gebonden € 29,95

Vierentwintig portretten van in het eeuwenoude tuinambacht gepokte en gemazelde tuinbazen, én van de prachtige landgoederen in Nederland waar zij werkzaam zijn of waren.

Recensie: Oase 4-2010

 

Stinzenplanten in Groningen

Klaas van Nierop, 2009. Uitgeverij Noordboek. 144 blz., ISBN 978 90 330 0799 6

Een derde stinzenplantenboek in zeer kort tijdsbestek. Deze is wel zeer aanvullend, een gids langs de stedelijke stinzenflora van Groningen van een kenner bij uitstek, stadsecoloog Klaas van Nierop. Fraaie foto's van 48 van de meest opvallende soorten die hij inventariseerde.

 

Stappen naar een ecologische tuin - aanleg en beheer

Geertje Coremans, Evelyne Fiers & Greet Tijskens, juli 2008. Uitgever: VELT vzw, Antwerpen-Berchem. 288 blz., ISBN 9789080662278

"Stap voor stap neemt dit boek je mee in een verhaal over aanleg en beheer. Het natuurlijke groeiproces 'successie' vormt de inspiratiebron voor de realisatie van een bijzondere tuin.

Successie is de rode draad doorheen dit boek. Aan de hand hiervan kun je gerichte keuzes maken. Een duidelijk en doelgericht beheerplan voorkomt onaangename verrassingen zoals onnodig snoeiwerk, een berg groenafval en ongewenste kruidengroei.

Dit boek biedt inzicht en begeleidt je bij een verrassende ontdekkingstocht. Je tuin wordt een boeiend avontuur."

 

 

Tuinieren met Stinzenplanten - vreugde van een vroege lente

Trudi Woerdeman, 2008. Uitgeverij Diepenmaat, 160 p., ISBN 978 90 78115 35. Prijs: 35,- euro,

Uitvoerig boek over stinzenplanten. Historie, aanleg, soorten, particuliere tuinen komt, met veel praktijkkennis, aan bod.

Recensie Oase 1-2009

 

Stinzenflora in Fryslan

W. Baas, H. Koningen e.a., 2008, Uitgeverij Friese Pers Boekerij i.s.m. Landschapsbeheer Friesland. 128 p. ISBN 978 90 33007 798. Prijs: 17,95

Beschrijving van de voorjaarsplantengroei in Friesland zoals die op oude stinzen, boerderijen en tuinen te vinden is. Veel informatie over kenmerken, vindplaatsen, beheer en onderhoud.

Recensie Oase 1-2009

 

Plantenvademecum voor tuin, park en landschap

Arie Koster, Fontaine Uitgevers, 's-Graveland, 2007. 416 blz., ISBN 9789059561724

Een vervolg - geactualiseerd en uitgebreider - op het zeer succesvolle Vademecum wilde planten.

Nog meer beschreven plantensoorten: 1500. Daarnaast heeft iedere plant een beheer-en milieucode en is aan de groeiplaats, het ecologisch verantwoorde beheer en het onderhoud van de tuin, park of landschap een apart hoofdstuk gewijd. Bij elke plant wordt bovendien aandacht besteed aan bijen en vlinders. "Wie in zijn achtertuin rekening houdt met bijen, houdt ook rekening met de overige natuur, maar misschien nog wel het meest met zichzelf."

 

 

Natuurrijke tuinen

Jean Vanhoof en Marc Slootmaekers, 2004. Uitgeverij Lannoo. ISBN: 90-209-5563-2. Prijs 29,95.

(...) "Voor veel mensen is de tuin de enige plek waar ze de natuur dagelijks kunnen ontmoeten. Vanuit de optiek dat de mens in eigen tuin de organisator en regisseur van een wonderlijk natuurtoneel kan zijn, werd dit boek geschreven. Jean Vanhoof toont de lezer op een zeer praktische manier hoe de natuur dichter bij huis gebracht kan worden." (...)

 

Veldgids plantengemeenschappen

Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland Auteur: Joop Schaminée, Karle Sýkora, Nina Smits, Marcel Horsthuis Uitgever: KNNV Uitgeverij Uitvoering: 408 p., 12,5 x 21 cm, genaaid gebonden, hard cover ISBN: 978 90 5011 309 0 Prijs: € 39,95

Deze Veldgids geeft een compact overzicht van de in Nederland onderscheiden plantengemeenschappen. Het maakt vegetatiekundige kennis een stuk toegankelijker voor gebruik in het veld, maar is ook de moeite waard voor heem- en natuurtuinen.

Recensie: Oase 4-2010

 

Tuinieren met gebruikte materialen / Hans Carlier en Esther de Winter

Hans Carlier en Esther de Winter, 2004. Roodbont Uitgeverij Zutphen, ISBN 90-75280-50-5. Prijs:

Tuinieren met gebruikte materialen biedt u een verrassende kijk op het inrichten van uw tuin. Zo kunt u snoeihout gebruiken als sfeervolle afscheiding met uw buren, is vrijgekomen vijvergrond een prima basis voor een bloemenheuvel en zijn oude stenen ideaal om een keermuurtje van te maken. Verder bevat de gids veel klustips en komt het combineren van oude en nieuwe materialen uitgebreid aan bod.

Deze praktische en handzame gids bevat een lijst met 200 gebruikte materialen en hun mogelijke nieuwe bestemming: vlechtscherm, tuinafscheiding, trapelement, stapsteen, zitmuurtje, tuintafel, pergola, fundering, voederplek, schuilplaats voor dieren of decoratie.

Tuinieren met gebruikte materialen prikkelt uw creativiteit, brengt sfeer in uw tuin, levert een bijdrage aan natuur en milieu en scheelt u bovendien in uw portemonnee!

Prijs €11,50 ISBN 90-75280-50-5.

 

Ecologisch groenbeheer

Arie Koster, Schuyt & Co. Uitgevers, Haarlem, 2001. 208 blz., ISBN 9060975146

'Het meest karakteristieke van groenbeheer is dat er met levend materiaal gewerkt wordt dat aan allerlei veranderingen onderhevig is. De natuurlijke flora en fauna zijn steeds in beweging, groenbeheer is het begeleiden en stimuleren van deze natuurlijke processen. In elk groeiseizoen verandert de beplanting, waarop steeds adequaat gereageerd moet worden. Deze handleiding stelt beheerders in staat om in het veld passende beheermaatregelen te nemen. Om dit boek voor iedere groenbeheerder toegankelijk te maken, zijn tabellen opgenomen die ondersteuning bieden bij het uitstippelen van het beheer. Praktijksituaties worden nader toegelicht door meer dan 100 foto's.

De richtlijnen die in Ecologisch groenbeheer gegeven worden, zijn afgeleid uit het onderzoek van Arie Koster naar plantsoenbeheer en begroeiingen in 60 Nederlandse gemeenten. (achterflap informatie)

 

De Ecologische Siertuin

Rosette Van Cauteren en John Rigaux, 2001, Uitgave van VELT (België), 245 blz. ISBN 90-800626-3-4.

Vaak wordt de ecologische samenhang in onze tuinen over het hoofd gezien. Siertuinen worden verward met huiskamers die je aankleedt en ‘schoonmaakt’. Men vergeet dat planten levende wezens zijn en dat de tuin mee het landschap bepaalt. Dit boek bewijst dat het anders kan. Een greep uit de thema’s: Wat is nu eigenlijk een ecologische siertuin? Waarom een ecologische siertuin aanleggen? Hoe begin je aan een ontwerp? Welke planten kiezen? Een bloemenweide met bolgewassen of wilde bloemen aanleggen, hagen aanplanten, een harmonische compositie maken van bomen, struiken en een bloeiende kruidlaag, van je tuin een toevluchtsoord maken voor vlinders, bijen en egels – hoe dat allemaal kan, kom je in dit tuinboek aan de weet. Je leert hoe je planten kiest die aangepast zijn aan de mogelijkheden van je grond, zodat ze zich op hun mooist kunnen ontwikkelen en weinig onderhoud vragen. Dit boek biedt uitgebreide plantenlijsten met informatie over ecologische aspecten en de vereiste groeiplaats, die vind je in een klassiek tuinboek doorgaans niet terug.

 

De Groene Omgeving

Arie Koster, Schuyt 7 Co. Uitgevers, Haarlem, 1994. 184 blz., ISBN9060973771

"Nederland verstedelijkt in een hoog tempo. Natuur komt hierdoor verder van huis te liggen. Daarmee samenhangend wordt de roep om natuur in en om de stad almaar luider. Steeds meer immers komt men tot het inzicht dat natuur een essentiele bijdrage kan leveren aan het algemeen welzijn. (...) De  praktijkervaringen van de auteur in diverse 'groene' sectoren worden in dit boek in een breed maatschappelijk verband geplaatst. Van daaruit komt hij tot meningen, confrontaties, vragen en stof voor discussie. Ook laat hij aan de hand van meer dan 200 kleurenfoto's, die hij zelf maakte, zien hoe natuurlijk de groene omgeving er uit kan zien." (na 20 jaar nog steeds hoogst actueel!)

 

Tuin vol wilde planten - natuur in tuin en park

Ger Londo, Uitgeverij Terra, Warnsveld, 1993. 144 blz., fraaie kleurenfoto's, ISBN 9062554474

Het 'salontafelmodel' van het onvolprezen handboek "Natuurtuinen en -parken" van dezelfde auteur en eminente kenner van de materie.

Vol prachtige foto's van fotograaf Jan den Hengst, maar ook vol ideeen, overzichten en tabellen voor liefhebbers van wilde plantentuinen en natuurtuinen. De moeite waard om naar op zoek te gaan (al lang uitverkocht...).

 

Vademecum wilde planten

Arie Koster, Schuyt & Co. Uitgevers, Haarlem, 1993. 272 blz. ISBN 9060973429

Een standaardwerk voor de (ecologisch) groenbeheerder.

'De ecologische aspecten van het beheer zijn in dit vademecum verwerkt op een wijze die aansluit op de dagelijkse praktijk van de groenbeheerder. Het is daarom in de eerste plaats een boek voor in de fietstas of dienstauto en voor op het bureau van degene die de bestekken schrijft of het ontwerp maakt. Vrijwel alle 530 plantesoorten in dit boek zijn aangeplant, verwilderd of wild in tuinen aan te treffen. Dit vademecum is daarom ook een vraagbaak voor alle tuinliefhebbers, hoveniers, adviesbureaus e.d.'