Activiteiten

8 oktober Netwerkdag

Het Oase Netwerk organiseert een Netwerkdag waar 'Kruisbestuiving' centraal staat. Op het programma staan drie uitstekende sprekers die vanuit hun passie voor groen vertellen hoe zij verbinding creëren tussen mensen, natuur en kunst. Vervolgens kunnen de deelnemers hun inspiratiebronnen delen.

Opgave: voor 25 september via info@oasenetwerk.nl. Vermeld daarbij Oase Netwerkdag 2022, je naam en welke groene plek en boek jou inspireert.

Maak gelijktijdig 25,- over op rekening NL83 TRIO 0320 1681 90 t.n.v. Fed. Ver. Oase Netwerk. Vermeld daarbij "Oase Netwerkdag 2022" en je voor- en achternaam.

Zie ook 'nieuws' voor meer informatie.


Stinzenplantenexcursie vervalt

De stinzenplantenexcursie op 18 april, die aangekondigd werd in het lentenummer van Oase, vervalt helaas vanwege het coronavirus.


Extra editie Opleiding Ecologisch Hovenier

In het vorige nummer van Oase stond informatie over de Opleiding voor Ecologisch Hovenier. In februari start de 8e editie. De belangstelling hiervoor is zo groot dat nu overwogen wordt om met een tweede groep te starten. Voor deze groep worden de themadagen eventueel wat centraler in het land gehouden. Deze extra groep kan echter alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Mocht je dus nog twijfelen, of vind je de afstand naar het noorden te groot, maak je belangstelling dan zo snel mogelijk kenbaar! Neem hiervoor contact op met Heilien Tonckens
Kijk ook bij tabblad opleiding.