Stichting Oase

Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen, actief op de raakvlakken van natuur-tuin-cultuur-kunst, op velerlei schalen en locaties, haast altijd gedreven, soms  groots, maar liefst wel kleinschalig en zeker binnen de menselijke maat.

 

Hoe blijven we in beweging?

 

Waarom Oase?? 

Velen van ons ervaren hun favoriete natuurrijke tuin of park als een weldadige, vruchtbare OASE in een vaak nogal levenloze, steriele woon- en werkomgeving. Vandaar de naam. Die waaide langs via Wim Niemantsverdriet die in 1991 heemparkcollega's uit Eindhoven om een passende associatie voor de naam van ons tijdschrift vroeg.  

 

Stichting Oase is een ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Meer weten over ANBI en onze ANBI status?


NIEUWS

30 oktober 2018
Nieuwe brochure

In het kader van het programma Jong Leren Eten is het afgelopen jaar een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar kindermoestuintjes in Nederland. Hierover is nu een brochure verschenen die bedoeld is voor het onderwijs. Tekst: Marianne van Lier en Willy Leufgen; redactie en vormgeving, Machteld Klees. 


25 mei 2018
OASE FEESTMAAND SEPTEMBER 2018

03-09-2018 is het exact 25 jaar geleden, dat in het Gelderse Beuningen, in de tuinen van het voormalig nonnenklooster, Stichting Oase werd opgericht. 

25 jaar later willen we op 5 locaties, verspreid door Nederland en Vlaanderen velen van jullie de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten, herinneringen uit te wisselen maar vooral ook met elkaar over heden en toekomst te praten, te genieten van de schoonheid en het bijzondere van de plekken…

Neem vooral ook van alles mee wat je anderen wil laten zien, horen, ruiken, proeven of voelen en smeed plannen voor een nog boeiender toekomst! 

Verder lezen »

29 oktober 2017
ReŁnie cursisten Ecohovenier

Vrijdag en zaterdag, 15 + 16 september 2017, vond op Texel de eerste reünie van oud-cursisten van de opleiding ecologisch hovenier plaats. Ca. 40 mensen - deelnemers van tot nu toe 5 afgeronde edities, de vaste docenten Heilien Tonckens en Marcel Rekers, de mede-organisatoren /initiatiefnemers van de cursus, Marianne van Lier en Willy Leufgen - genoten op de beide dagen fietsend en wandelend in 4 kleinere groepen van de unieke natuur- en cultuurdiversiteit van het waddeneiland. Op vrijdag fietsten en wandelden ook twee vertegenwoordigers van de opleidingspartner TerraNext mee over het eiland. En natuurlijk hadden we, tegen elke voorspelling in, behoorlijk geluk met het weer!

Verder lezen »

Meer nieuws in het nieuwsarchief »