Stichting Oase

Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen, actief op de raakvlakken van natuur-tuin-cultuur-kunst, op velerlei schalen en locaties, haast altijd gedreven, soms  groots, maar liefst wel kleinschalig en zeker binnen de menselijke maat.

 

Hoe blijven we in beweging?

 

Waarom Oase?? 

Velen van ons ervaren hun favoriete natuurrijke tuin of park als een weldadige, vruchtbare OASE in een vaak nogal levenloze, steriele woon- en werkomgeving. Vandaar de naam. Die waaide langs via Wim Niemantsverdriet die in 1991 heemparkcollega's uit Eindhoven om een passende associatie voor de naam van ons tijdschrift vroeg.  

 

Stichting Oase is een ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Meer weten over ANBI en onze ANBI status?


NIEUWS

25 februari 2017
Wilgendag 8 april

Tijdens deze dag staan wilgen in de natuur centraal. Nationaal Park De Biesbosch is daarvoor uiteraard de place to be! We hopen met elkaar een informatieve en inspirerende dag te beleven en komen bij elkaar in het Biesboschmuseumeiland, De Hilleweg 2, 4251 MT Werkendam.

2, 4251 MT Werkendam.

Verder lezen »

20 december 2015
100ste Oase!!!

Op 12 december hebben we in Dordrecht het verschijnen van het 100ste nummer van Oase gevierd. De omslagen van alle 99 eerder uitgekomen Oases slingerden feestelijk door de gezellige ruimte van het Natuurvriendenhuis.

Omdat met name die mensen waren uitgenodigd die de afgelopen 25 jaar heel veel voor Oase hebben betekend (als columnist, auteur van meer dan 3 artikelen, langjarige adverteerders en anderen die Oase inhoudelijk en/of financieel al die jaren mogelijk hebben gemaakt) was het voor velen vooral een gelegenheid om weer eens veel mensen te ontmoeten die ze soms al heel lang niet meer gezien hadden. In de uitnodiging stond dat mensen geen moeite hoefden te doen om een cadeautje te zoeken, maar dat iets lekkers voor bij de koffie of het drankje op het eind van de middag de feestvreugde wel zouden verhogen. Dat leverde heel veel lekkers op!

Er was dus ruim tijd ingepland om gezellig bij te praten bij heerlijke hapjes en drankjes.

Maar er stonden ook, naast een presentatie over de ontwikkelingen vanaf het eerste nummer in 1991 door Willy Leufgen en een mooi, persoonlijk verhaal over Oase door Machteld Klees, nog twee verrassingen op het programma.

Verder lezen »

24 oktober 2014
Springzaad Excursie Lelystad

Tijdens deze excursie, 29 oktober a.s., georganiseerd door Stichting Springzaad in samenwerking met de regio Flevoland bezoeken we het Belevenissenbos (grootste speelbos in Nederland) en twee groene schoolpleinen, alle drie in Lelystad. 

Verder lezen »

Meer nieuws in het nieuwsarchief »